Új üzenet...

Ifj.Forrai Márton
2015-12-22 16:37:22 - 552
Válasz Harmai Gábor 551. üzenetére:
Áldott estét!

Azt hiszem ez a honlap lehetett: http://www.prta.hu/prta/nyitolap/letoltesek

Üdv: Marci
Harmai Gábor
2015-12-21 08:58:27 - 551
Válasz Leon 550. üzenetére:
Kedves Leon,

Szabó Mária könyve ezzel kezd :-) A görög abc érdemben nem változott a koiné óta (a korábbi századokban voltak használatból kikopott betűk), de a kiejtés radikálisan átalakult. Úgy, ahogyan mi tanítjuk, tehát Rotterdami Erasmus rendszere szerint a kiejtés lényegében fonetikus, de a diftonguskat és a torlódó k-hangok szabályát figyelembe véve. A linknek egy hibája van: erasmiánus kiejtés szerint a "béta" az "b" és nem "v".

Valahol pár éve találtam rendes erasmiánus kiejtéssel fölmondott hangzó görög Szentírást, csak sajnos nem írtam ki a linket, azóta meg nem találom :-(

Mondjuk azt vállalnod kell, hogy ha az erasmiánus kiejtést tanulod meg, akkor egy olyan kiejtést tanulsz meg, amivel mai görögök semmit nem tudnak kezdeni. De voltam pár éve Krétán, turista-szinten remekül boldogultam az angollal. Az orosz is sokat segít. Szóval úgy képzelem, hogy a következő évtizedekben megleszek újgörög nélkül :-)
Leon
2015-12-20 05:40:08 - 550
Tisztelt Harmai Gábor!

Az előző kommentem sajnos háromszor küldte el a rendszer, elnézést. Remélem, ezt már csak egyszer fogja. :)

Nagyon köszönöm a linket, és az ajánlott nyelvtankönyvet. A link azért is jó, mert a kiejtést is meg tudom hallgatni. A görög nyelvvel kapcsolatban még két dologban kérném a segítséged.

1. Találtam még egy oldalt a görög ABC-ről:

http://www.betonopus.hu/notesz/mertekegyseg/gorogabc.htm

Első ránézésre a betűk ugyanolyanok, mint azon az oldalon, amit linkeltél. De én úgy hallottam, hogy az újszövetségi szerzők által használt görög a koiné volt. Ez azt jelenti akkor, hogy a koiné csak a beszédben volt egy dialektus, de az ABC ugyanaz mint ma?

2. A görög szavak elolvasásához és kiejtéséhez csak a betűket kell összeolvasni helyesen ugye?

Nálunk a magyar nyelvben léteznek olyan szavak, amelyeket nem feltétlenül úgy kell kiejteni, ahogyan leírjuk. Ha jól tudom, ez a hasonulás. A görög nyelvben is van ilyen, vagy az mentes ettől?
Harmai Gábor
2015-12-17 20:29:49 - 549
Válasz Leon 548. üzenetére:
Kedves Leon,

ez rendben lévőnek tűnik: http://greek-language.com/Alphabet.html

Magyar változat csak könyv alakban van, nagyon ajánlom a rövidítésjegyzékből Szabó Mária nyelvtankönyvét.

Az Iliászt elvileg fogod tudni olvasni, mert ez igazából egy mesterséges kiejtés, amit pont az Iliász alapján fejlesztett ki Rotterdami Erasmus.

A ténylegeshez közelebb álló kiejtés a modern görög kiejtésből következtethető vissza valamennyire, de ellenjavallt, mert van egy szép kövér j-ly probléma: 5 azaz öt magánhangzót és magánhangzó-kombinációt is "i"-nek ejtenek a mai tökkelütöttek. Még csodálkoznak, hogy összeomlóban a gazdaságuk...
Leon
2015-12-16 20:41:53 - 548
Tisztelt Harmai Gábor

Két dologban kérném a segítségét.

Először is, azt szeretném kérni, hogy tudna-e nekem adni egy olyan linket, ahol le van írva az, hogy az újszövetségi görög betűket hogyan kell kiejteni. Ezután már gondolom könnyebb lesz őket szavakká formálni, hiszen csak össze kell olvasni. Szeretnék ugyanis komolyabban foglalkozni - laikus szinten - a (koiné) görög nyelvvel, hogy jobban megértsem az Újszövetséget.

Másodszor azt szeretném kérdezni, hogy bibliai görög nyelvtudással lehet-e olvasni az Iliászt eredeti nyelven? Vagy az teljesen más dialektus?

Köszönöm válaszait előre is.

Harmai Gábor
2015-11-22 13:39:44 - 545
Válasz Farkas Levente 544. üzenetére:
Szia,

megkérdezhetem, hogy melyik fordításban találtál "Örökös Urat"? Ugyanis a szentiras.hu-n közölt fordításokban nincs ilyen, ami igen helyes, mert a görögben sem jelez szövegvariánst a Nestlé-Aland szentíráskiadás.

A 3. versben a "mindenség" az rendben van a "τὰ πάντα" fordításaként. Erre nincs sokkal jobb szavam nekem sem. A szószedetben a többes számú "a mindeneket" választottuk, de az elég magyartalan, tényleges fordításban nincs helye.
Farkas Levente
2015-11-21 22:15:02 - 544
Válasz Harmai Gábor 543. üzenetére:
Sziasztok, egy fontos kérdésem lenne: A Zsidó levél 1:2-ben: "...mindennek örökösévé tette" - az áll; na már most, az egyik magyar fordítás még odateszi az Urává szót is, azaz: "mindennek örökös Urává tette".
A kérdésem az lenne, hogy a görögben szerepel-e konkrétan az "Úr" szó, vagy ez inkább csak egy értelmező betoldás?

A másik pedig, hogy a 3. versben, amit a magyar "mindenség"-nek fordít, ott "koszmosz" szó szerepel-e a görögben? Illetve, ha esetleg nem, akkor a mindenség szó alatt mit kell érteni?

Nagyon köszönöm, ha valaki válaszol... igen fontos lenne!
Áldás: Levi
Harmai Gábor
2015-11-19 12:39:02 - 543
Sziasztok,

volna egy afféle közvéleménykutatási kérdésem: milyen érvek szólnak amellett, hogy görögtanulásban a genitivust magyarul a „-nak/-nek a” kifejezéssel adjuk vissza, a dativust a „-nak/-nek a részére” kifejezéssel?

A latintanár kolléga érvelt emellett, de egyfelől nem győzött meg, másfelől strukturális okokból nem is vagyok meggyőzhető, mert a szószedetet én biz már teleraktam egy másik megoldással. :-) Nálam a genitivust az „-é” birtokjel adja vissza, a dativust (főszabály szerint) a „-nak/-nek”.

Ugye a probléma az, hogy a normál magyar nyelvben a birtok kapja a ragot, és ilyen módon a birtokos birtokos-jellege látszólag elvész. Pl. az „Isten országa” kifejezésben az „Isten” az logikailag genitivus, de ezt az „ország” szó végére kerülő „-a” rag mutatja meg.

Konkrét görög példákkal:

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
normálisan: „az Isten országában”
nálam: „az országban az Istené”
más nyelvtanároknál: „az Istennek az országában”

μή ποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ
normálisan és nálam: „nehogy téged átadjon az ellenség a bírónak”
más nyelvtanároknál: „nehogy téged átadjon az ellenség a bírónak a részére”

καὶ ἄφες ἡμῖν
normálisan és nálam: „engedd el nekünk”
más nyelvtanároknál: „engedd el a mi részünkre”

Szóval látható, hogy a „-nak a” rag genitivus esetében kétségtelenül jobban működik, mint az „-é” birtokjel, de azért az „-é” sem érthetetlen, a dativust pedig lényegében magyarossá teszi, ha kifejezetten ennek tartjuk fönn a „-nak/-nek” ragot.

Nota bene: a „-nak a” azért működik normálisan a genitivus esetében, mert a birtokban ott maradt az „-á-” rag, tehát „az Istennek az országában”-t írtunk, és nem „az Istennek az országban”-t.

Szóval sehogyse lettem meggyőzve arról, hogy hiba volt az „-é” birtokjelet bevetnem, de azért érdekelnek a további vélemények.
Harmai Gábor
2015-09-21 11:38:23 - 542
Válasz valaki 541. üzenetére:
Rosszul elemeztem. Nagy dicsőség, mert ezzel kezdtem az egész munkát, és a Krisztus-himnusszal hónapokig rágódtam...

Szóval morfológiailag lehet pl.nom. és pl.acc. is, de értelmileg az acc. tűnik helytállónak, mivel annak legitim fordítási lehetősége a magyar "-ként" rag.
valaki
2015-09-21 10:44:15 - 541
Kérdés:
http://www.ujszov.hu/db3.php?fh=11020611
Ha alanyeset (nom.) akkor miért van "-ként"?
Harmai Gábor
2015-09-21 00:00:05 - 540
Válasz Leon 539. üzenetére:
Jópofa helyet találtál :-) A Római levél eredendően Horváth Endre barátom munkája volt, én nem foglalkoztam még vele, és ezután is csak egy korrektúrát tervezek.

Annyi bizonyos, hogy a magyar fordításokkal szemben a ὁ ὢν itt nem fordítható "aki" értelemben. Az "aki" ugyanis hímnemben ὁς ὢν volna.

Tehát pl. a KNB "Övék az atyák, és test szerint Krisztus is közülük való, aki [???] Isten mindenek fölött, áldott legyen mindörökké! Ámen." -ből kiindulva:

"Övék az atyák, és test szerint a Krisztus is közülük való, a [!!!] mindenek fölött levő mindörökké áldott Isten! Ámen."

Azért ez is elég trinitárius fordítás...

Egy szórendi csavarással látszólag be lehet vezetni egy ariánus értelmezést:

"Övék az atyák, és test szerint a Krisztus is közülük való, a mindenek fölött levő Isten áldott mindörökké! Ámen."

A görög szavak sorrendjének ez utóbbi felel meg, de a görögök általánosságban teljesen másképp csavarják a szórendet, mint mi.

A fő szempont, ami ez ellen szól:
pont az ad egy ellentétet, hogy "a Krisztus test szerint" és "a levő mindenek felett"
Miután Krisztusról volt szó, éspedig hangsúlyozottan korlátozó, "test szerinti" értelemben, meglepő volna egy Krisztus helyett Istennek szóló dicsőítés, viszont Krisztusra vonatkozóan elég logikus a "nem test szerinti" értelem bemutatása.

Mindezek alapján én továbbra is trinitárius fordításra szavazok, de kétségtelenül az "aki" vonatkozó névmás nélkül.
Leon
2015-09-20 17:45:09 - 539
Kedves Harmai Gábor!

Remélem nem probléma, hogy újból kérdezek.

Arról szeretnék érdeklődni, hogy ön szerint mi a római levél 9. fejezet 5. versének a szó szerinti fordítása? Ön hogy fordítaná?

Mint bizonyára tudja, az ariánusok nem favorizálják azokat a fordításokat, amelyek ebben a versben az Úr Jézus istenségét hangsúlyozzák. Azt hangsúlyozzák, hogy az "áldott" kifejezés és a mögötte lévő görög szó Pál apostol szóhasználatában és a Bibliában az Istenre (nyilván az Atyát kell ezalatt értenünk) vonatkozik, és nem az Úr Jézusra. De vajon a szavaknak az ilyen értelmezése mennyiben egyezik meg a szent szerzők gondolataival? Amikor Szent Pál írnoka, Terciusz leírta a (Rm 9,5)-öt, ő is így gondolkodott, hogy azért használ egy bizonyos szót, mert az már megszokott egy helyen? Miért ne alkalmazhatta volna kivételesen Jézus Krisztusra? Az ariánus nézeteket vallóknak vannak még persze más érvei is, hogy ezeket a szövegeket, vagy ha jól emlékszem pontozásokat a Szentháromsághívők készíttették, meg valami alany, de ez nem is fontos...

A problémát az okozza egyébként szerintem, hogy a görög szövegben nincsenek írásjelek, így nem igazán értem, hogy hol kellene kitenni a pontokat meg a vesszőket. A görög szövegben van valami szabály, erre?

Illetve, mit mondanak az Egyházatyák erről a kérdésről, az ókorban hogy értelmezték a (Rm 9,5-öt? Tudunk-e arról valamit, hogy Szent Jeromos vagy Szent Ágoston vagy más Atya hogy értelmezte ezeket az igehelyeket?

Egyébként, amint a levélből kiderül, magam is hiszek a Szentháromságban. :-)

Köszönöm válaszát előre is :-)

Leon
2015-09-10 01:51:16 - 538
Tisztelt Harmai Gábor!

Köszönöm szépen a tanácsát, megfogadom. :-)

Isten áldja!

Harmai Gábor
2015-09-06 22:02:31 - 537
Válasz Leon 536. üzenetére:
Kedves Leon,

nyilván azért tanítanak bibliai görögöt a különböző felekezetek teológiáin, mert úgy alapvetően senki nem elégedett a nemzeti fordításokkal. Magam is azért vágtam bele ebbe a vállalkozásba (és azért találtam munkatársakra), mert így vagyok ezzel.

Ezt, mint kiindulópontot hangsúlyozva azt mondanám, hogy a Káldi-Neovulgata nem rossz. Maga a kiinduló fordítás, Szent Jeromos Vulgatája fanatasztikus munka, időről időre beleütközöm az erényeibe (lásd lentebb), így a göröggel egybevetett továbbfordítás vállalható döntés a kiadó részéről.

Egyéni olvasásra és elmélyülésre egyébként a protestáns fordítások is használhatóak, én is teljes gátlástalansággal veszek át belőlük megoldásokat ebbe a szószedetbe. Mai katolikus álláspont szerint egyedül a közösségi liturgiában nem használhatóak, aminek főleg technikai okai vannak: eddig senkinek nem jutott eszébe, hogy a Püspöki Karunktól engedélyt kérjen erre. El tudom képzelni, hogy kölcsönös alapon lehetséges volna.

Viszont nem tanácsolom, hogy különböző fordításokban nekilásson "kiolvasni" a Szentírást. Az ugyanis lehetetlen. Ha folyamatosan olvas, nem is fogja érzékelni, miben más egyik vagy másik fordítás. Sokkal inkább tanácsolom, hogy írjon össze kedvenc részeket, amelyek különösen megfogták, és azokat olvassa el különféle fordításokban, ill. akár ezt a szószedetet is használhatja.
Leon
2015-09-06 02:24:18 - 536
Tisztelt Harmai Gábor!

Szeretnék kérdezni Öntől valamit.

Nekem 2 katolikus Bibliám van, az egyik a Szent István Társulati Biblia, a másik a Káldi-neovulgáta. Az előbbit már végigolvastam, most arra gondoltam, hogy jó lenne ezt megtenni a Káldi-neovulgátával is.

Viszont mint tudjuk, ez utóbbi fordítás a latin szöveghagyományon alapszik, és nagyon érdekelne, hogy ez milyen módon érinti az Újszövetséget, aminek ugye görög az eredeti nyelve.

Ön szerint a Káldi-neovulgáta - annak ellenére, hogy latin az alapszöveg - vissza tudja adni olyan jól az Újszövetség eredeti mondanivalóját, mint a Szent István Társulati Biblia?
Harmai Gábor
2015-09-04 08:00:37 - 535
FÍCSÖR! FÍCSÖR! FÍCSÖR!

Sikerült találnom néhány digitalizációs hibát, így elkészítettem a letölthető e-book új kiadását, amely már az 1903-mas Wescott & Hort kiadásra hivatkozik. A váltás oka kb. 20 apró nyomdahiba-javítás, amit 1885 és 1903 között elvégeztek.

Az 1903-mas kiadás pdf-ben letölthető innen:
https://archive.org/details/NewTestamentOriginalGreek.Text.Lex.Notes.Wescott.Hort.1903

Az e-bookot én is föltettem az archive.org-ra:
https://archive.org/details/NewTestamentGreekTextWescottHort18811903

Továbbra is aktuális ez a mondat:
Hasznos gyakorlat kezdő görög nyelvtanulók számára, ha úgy tanulnak görögül olvasni, hogy párhuzamosan olvassák ezt az e-bookot és a könyvet, ha pedig ilyen módon digitalizációs hibákat sikerül föltárni, készséggel és köszönettel javítjuk mind az e-bookot, mind a web-oldalunkat.

Na jó, a "készséggel és köszönettel" mellé most odakerül az a jelző, hogy némi késéssel, akkor, amikor majd az egész web-oldalat fölújítjuk.
Harmai Gábor
2015-08-28 12:35:18 - 534
Válasz Harmai Gábor 533. üzenetére:
Egy érdekesség: nekiláttam kitisztítani az adatbázisból a Mediopasszív-ként elemzett igéket, mivel egy ige vagy tartalmilag passzív vagy medium, vagy deponens. Így futottam bele a Zsid 10,22-be.

Tartalmilag érdekes hozzájárulás a lenti vitához a "βαπτίζω" ige helyes fordításáról: a λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ célzás a keresztségre, éspedig "lemosás" értelemben.

Nyelvtanilag jópofa, hogy az értelmezés kulcsa a megelőző, accusativusban lévő τὰς καρδίας

Morfológiailag mindkét ige, a ῤεραντισμένοι és a λελουσμένοι is lehet medium vagy passzív, továbbá a τὸ σῶμα nominativus vagy accusativus. Így lehetséges fordításnak tűnhet a passzív értelmű "lemosatva a test tiszta vízzel", de a szinte azonos ῤεραντισμένοι τὰς καρδίας miatt mégis a mediális értelmezést kell választani: "megtisztítva a szíveket... és lemosva a testeket..."

Ez az eredmény némi javítást jelent az adatbázisban a neten levő szószedettel szemben is. A "megtisztíttatva a szíveket" helyesnek tűnhet, de nem az, mert a "megtisztíttatva" így nem passzív, hanem műveltető. Valóban passzív a "megtisztíttatva a szívek... és lemosatva a testek..." volna, de azt kizárja az accusativusban lévő τὰς καρδίας
Harmai Gábor
2015-08-27 18:02:11 - 533
Válasz valaki 532. üzenetére:
Köszönöm, ezeket mind javítgatom az adatbázisomban, úgyhogy semmiképp ne hagyd abba :-)

A nettel kapcsolatban arra jutottam, hogy tényleg megpróbálok most már a végére járni a földolgozatlan részeknek az Újszövetségben, és akkor megkérdem a fejlesztőket, hogy hogy állunk.

valaki
2015-08-26 15:38:30 - 532
Javítandó:
http://www.ujszov.hu/db3.php?fh=1111018
utat
valaki
2015-08-18 10:00:33 - 531
Válasz Harmai Gábor 530. üzenetére:
újabb apróság:
http://www.ujszov.hu/db3.php?fh=1102016
nektek => ti az "ἐν ὑμῖν" miatt
Harmai Gábor
2015-07-19 13:36:00 - 530
Válasz valaki 527. üzenetére:
Köszönöm, szintén jogos észrevételek. A netes javítás a frissítéskor érkezik. Mivel az új netes verzió viszont késlekedik, hó végén igyekszem összehozni ebben a verzióban.
Harmai Gábor
2015-07-19 13:33:17 - 529
Válasz Gábor 526. üzenetére:
Kedves Gábor,

a görög "ἐκ τῆς γῆς" kifejezés csak úgy fordítható, hogy "a földből". Megnéztem, hátha valami szövegvariánsra utalnak a forrásaid, de a GNT27 legalábbis nem említ olyan kéziratos kódexet, amiben "ekeinész" vagy "tautész" volna a "τῆς" helyén, vagy egyáltalán bármiféle szövegvariáns. Szóval ez határozottan "a földből".
valaki
2015-07-14 10:08:17 - 528
Válasz valaki 527. üzenetére:
Mt 7,20 elején ugyanaz a hiba
valaki
2015-07-14 09:49:50 - 527
Válasz Harmai Gábor 521. üzenetére:
Még egy:
http://www.ujszov.hu/db3.php?fh=1071603
ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν

Most ez olvasható:
-tól/től a/az gyümölcseibõl övék

Helyesen:
-ból/ből a/az gyümölcsök övék
Gábor
2015-07-12 12:13:41 - 526
Tisztelt Harmai Gábor!

Szeretnék Öntől egy kis segítséget kérni a görög nyelvvel kapcsolatban. Szent János jelenéseinek könyvében a következőt olvashatjuk:

"Akkor láttam, hogy egy másik vadállat emelkedik ki a földből." (Jel 13,11)

Van olyan magyarázat, ami szerint ezt az igét úgy is lehet fordítani, hogy "abból a földből" emelkedik ki --> ezt egyesek úgy értelmezik hogy a (Jel 12,16)-ban szereplő "föld"-re történik itt utalás. Ez azt jelentené, hogy a vadállat "abból a földből" emelkedik ki, ami korábban az asszonynak segítséget nyújtott.

Kérdésem az lenne, hogy a (Jel 13,11)-et lehet-e úgy fordítani, hogy a vadállat "abból a földből" emelkedik ki, vagy csak simán "a földből" a helyes?

Köszönöm válaszát előre is!
Harmai Gábor
2015-07-11 09:42:09 - 525
Újabb izgalomba futottam bele, ezúttal még némi felekezeti vonatkozásokkal is :-)

Úgy tűnik, egyedül a Káldi-Neovulgata fordítja nagyjából jól az Acs 15,14-et. A szituáció az apostoli zsinat, és Szent Jakab beszél:
"Simon elbeszélte, hogyan és mi módon történt Isten látogatása első ízben azért, hogy a pogányok közül támasszon népet az ő nevének."

Még ez sem az igazi, az eredetiben ugyanis inkább ez van: "Simeon (ünnepélyes névforma: Συμεὼν) elbeszélte, hogyan látogatta meg (ἐπεσκέψατο) Isten elsőként (πρῶτον)..."

Szent Jakab tehát kifejezetten hangsúlyozza Szent Péter elsőségét és Isten személyesen hozzá kapcsolódó kezdeményezését a pogánymisszióban. Ezt bizony elkeni az összes többi magyar fordítás, még a katolikusok is:
SZIT: "Simon elmondta, miként gondoskodott róla Isten először..."
ÚF: "Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben Isten arról,"
KG: "Simeon elbeszélé, mimódon gondoskodott először az Isten,"

Számomra bezony úgy tűnik, hogy a "meglátogatta" igét felekezeti megfontolásból cserélték le már Károliék "gondoskodik"-ra, és utána szolgaian ezt követte mindenki. A "meglátogatta" ugyanis a személyesen Pétert ért kinyilatkoztatásra utal, míg a "gondoskodik" az személytelen.

Persze protestáns felhasználók azért még megkérdezhetik, hogy Szent Péter Szentírásban dokumentált vezető tekintélye átszállhatott-e olyan derék emberekre, mint VI. Sándor pápa... De ezt viszont nem ezen a fórumon kell megvitatni :-)

Harmai Gábor
2015-07-10 21:17:33 - 524
Válasz Kovács Katalin 523. üzenetére:
Igen, ez a "bennetek van a jövő lehetősége" jó analógiának tűnik. Esetleg még érdemes lehet megnézni az "entos" további előfordulásait a GNT-ben és az LXX-ben, de nem hinném, hogy nagyon más jönne ki. A GNT esetében mindenesetre a mi honlapunkon is elvégezhető a vizsgálat akár.
Kovács Katalin
2015-07-09 23:05:37 - 523
Válasz Harmai Gábor 522. üzenetére:
Kedves Gábor

Köszönöm a válaszát és a fordítás lehetséges értelmezését. Ha jól értem ez hasonló a magyar "bennetek"-re, mert mi is mondhatjuk a fiataloknak, hogy "bennetek van a jövő lehetősége" és ekkor mint közösségre is és az egyénekben lévőkre is gondolunk.
A továbbiak már tényleg a hitvita területei, de ha értelmi teljes mondat környezettét előtte utána végig olvassa valaki azért el tudja dönteni, hogy itt
melyik jelentés esik ki egyértelműen és csak egy lehetőség marad.
Harmai Gábor
2015-07-09 16:42:51 - 522
Válasz Kovács Katalin 520. üzenetére:
Kedves Katalin,

az "entos" az egyértelműen "-ban, -ben" jelentésű, a kérdés az, hogy hogyan értjük ezt egy közösségben, hiszen utána egy többes számú névmás következik.

Pl. értelmes azt mondani, hogy "családon belül" marad valami, amiről a családtagok egymás között tudnak.

A magam részéről mindkét értelmezésre nyitott vagyok, tehát arra is, hogy Isten országa egyenként "bennetek" van, és arra is, hogy Isten országa közösségileg van "bennetek", tehát a kapcsolataitokban.

A helyes fordítás mindenképpen a "bennetek van", mivel az nyitott a "köztetek van"-értelemre, míg a "köztetek van"-értelem nem fejezi ki, hogy "egyenként bennetek is van".

Katolikus fordítások közül megint Szent Jeromos:
"intra vos est"
Harmai Gábor
2015-07-09 16:32:31 - 521
Válasz valaki 519. üzenetére:
Jogos, köszönöm.
Kovács Katalin
2015-07-09 13:44:20 - 520
Kedves Gábor!
Lk 17,21
Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van

Ez a Károli fordítás, de szinte az általam ismert összes többi úgy fordítja az igét, hogy "Isten országa köztetek van"
ἐντὸς = BELSŐ, BELÜL, erre a szóra azt állítja akit megkérdeztem, hogy két esetleges értelme van a külső illetve a belső.
Szerintem ez nem igaz, mert a ἐκτὸς = KÜLSŐ, bár nagyon hasonló a két szó, csak egy betű nem stimmel.Vagy lehet két ennyire ellentétes értelme egy szónak?
Én úgy gondolom, hogy ezen az egy szavunkon borzasztó sok múlik Jézus igaz tanításával kapcsolatban, ezért kérem, hogy mondja el mi az ön véleménye.
valaki
2015-07-08 15:49:57 - 519
Válasz Harmai Gábor 518. üzenetére:
http://www.ujszov.hu/db3.php?fh=1062803
Javítandó: öltözetnél => öltözet

Harmai Gábor
2015-06-22 15:33:03 - 518
Válasz Harmai Gábor 517. üzenetére:
Na, megnéztem. Simon Tamás László OSB fordítása az Acs 14,26-hoz: "...ahonnét egykor Isten kegyelmébe ajánlva útnak indították őket..."
Hát ez nem nyert.
Harmai Gábor
2015-06-20 21:31:36 - 517
Válasz Demeter Bence 516. üzenetére:
Ha Isten is úgy akarja, hétfőn megkapom az új katolikus Újszövetséget, amit egy bencés kolléga fordított. Ha már így kiveséztük a teljes fordításokat, kíváncsi vagyok :-)

Vida Újszövetsége egyébként kb. a Károli szintjén van, tehát "átadták őket", a Békés-Dallos az gyenge: "rendelték őket"-ez kifejezetten úgy érthető, hogy emberek küldték, pedig hát nagyon nem ez történt.

Node ez már csak piszkálódás, a görög vers eredeti értelmének a megértése viszont valódi öröm volt.
Demeter Bence
2015-06-19 21:42:04 - 516
Válasz Harmai Gábor 515. üzenetére:
Lehet, hogy én is félreérthető voltam: arra akartam kilyukadni, hogy részint számomra is érthetetlen, hogy a Károli, amely a legtöbb esetben hűen (szenvedő szerkezettel) fordítja a passivum divinumot, itt miért nem.
Harmai Gábor
2015-06-19 11:19:02 - 515
Válasz Demeter Bence 514. üzenetére:
Lehet, hogy félreérthető voltam, de azt akartam mondani, hogy magyar fordítások közül a Károli a legjobb, mivel nem használja az "elindították" vagy "elindultak" igét, ami nem is szerepel a görögben.

Viszont a Károli sem adja jól vissza, hogy a görög igei particípium egy folyamatos új állapotról beszél: "át lettek adva Isten kegyelmének".

Tehát a hangsúly nem azon az emberi cselekvésen van, ami akkor történt, amikor elindultak ("rábízták őket"), hanem azon a folyamatos Isteni kegyelmen, ami azóta a munka befejezéséig végig működött.
Demeter Bence
2015-06-18 22:27:15 - 514
Válasz Harmai Gábor 512. üzenetére:
Mi kálomisták passivum divinumként tanuljuk ezt a nyelvtani formulát, és a rev. Károli számos helyen használja is.
Harmai Gábor
2015-06-17 08:26:12 - 513
Válasz Harmai Gábor 512. üzenetére:
Csak érdekességként ugyanez latinul: "unde erant traditi gratiae Dei in opus, quod compleverunt"

Ez egészen pontosan a görög szöveg fordítása, úgy, ahogyan egyetlen magyar fordításban sem találtam meg. Nagy hibát követ el, aki Szent Jeromost, és a Vulgatát alulbecsüli.
Harmai Gábor
2015-06-17 07:07:29 - 512
Sziasztok,

találkoztam az eredeti szöveg egy nagy szépségével, amit megosztok veletek. Az Acs 14,26-ot dolgoztam föl. Szent Barnabás és Szent Pál visszatéréséről van szó Antiochiába.

A Káldi-Neovulgata pl. így fordítja: "onnan pedig elhajóztak Antióchiába, ahonnan Isten kegyelmébe ajánlva elindították őket a most elvégzett munkára."

Az "elindították őket" valamilyen szinonímája minden fordításunkban benne van, Károlit kivéve, aki csak annyit ír, hogy "a honnét az Isten kegyelmére bízták volt őket".

A görög Szentírás azonban semmilyen emberi cselekedetre nem utal, még "rábízás"-ra sem:
"ὅθεν (ahonnét) ἦσαν (lettek) παραδεδομένοι (átadva) τῇ (a) χάριτι (kegyelemnek) τοῦ (az) θεοῦ (Istené) εἰς (-ra) τὸ (az) ἔργον (munka) ὃ (amit) ἐπλήρωσαν. (beteljesítettek)"

Ha akarjuk, úgy is érthetjük, hogy "átadták magukat", úgy is, ahogy Károli mester, hogy "rábízták őket", de leginkább arról van szó, hogy az egész munkában elejétől végéig csak az Isten kegyelme működött általuk. Ez, mint gondolat, most lenyűgözött.

Praktikusan ez azt jelenti, hogy Isten kegyelméből lassan befejezem az Acs 14-et, de a frissítést majd az új felületre teszem föl, amivel egy kicsit elakadtunk, de azért szöszmötölünk vele.
Harmai Gábor
2015-06-04 10:09:44 - 511
Válasz Ferenc 510. üzenetére:
Kedves Ferenc,

sajnálattal közlöm, hogy hozzászólásodat törölni fogom. Mivel dolgoztál vele, várok egy hetet, hogy lementhesd.

Döntésem indoka, hogy ez a honlap kifejezetten a görög Szentírásról szól, és ezt lelkesen védem. A magyar "keresztel" szót abból az egyetlen szempontból jogos itt vizsgálni, hogy mennyire elfogadható fordítása a "lemos" ill. "alámerít" alapjelentésű görög "baptizó" igének.

Szó se róla, Borisz se erről írt, de akkoriban legalább ebből a kérdésből indult a vita, és nagyjából le is zárult, ezért azt ott nem töröltem. Viszont újrakezdeni egy teljesen más szálon nem akarom.
Ferenc
2015-06-03 11:32:24 - 510
Válasz borisz 403. üzenetére:
Kedves Borisz!

Néhány észrevételt fűznék a keresztel témájához.

"A keresztelés és a keresztény kifejezés egyaránt a Krisztus szóból származik.
A kereszt "jelenléte" érdekes egybeesés, de csak a magyarban alakult így."

Az orosz nyelvben a kereszt: kreszt, a keresztény: hrisztiánszkij. Ezek szerint az oroszban is egybeesik a két szó. Megjegyzem, hogy az oroszban a "k" hang helyett a Krisztus, keresztény szavaknál "h" hangot használnak. Ennek jele a cirillben pedig véletlenül éppen a kereszt: "X"! Vajon csupán véletlen? Krisztus: Христ!

Igazából azt kellene megérteni, hogy mit jelent a KERESZT és a KRISZTUS szó. A keresztet, mint geometriai formát ismerjük, és jó néhány nyelvben a magyarhoz hasonlóan írják le. A formáját származtatják Tammúztól, aminek a jelentése nagy valószínűséggel: Támasz, akihez fohászkodnak, bíznak benne. Nevének kezdő T-je valóban hasonlít a keresztre. Rovásban a T=Y, az ég felé tárt karokhoz hasonlít.
Ha lencsés távcsővel az ég felé nézünk, akkor esetleg a következő jelenséget láthatjuk:
http://static.femina.hu/terasz/bolygoegyuttallas_augusztus_csillagaszati_jelenseg/csillag_fenyes.jpg

A csillagokat természetesen éjszaka lehet jól megfigyelni, az ókori hitvilág szerint pedig isteneket, angyalokat, ősöket jelentettek. Segíthet a megoldásban, ha figyelembe vesszük a csillag angolok által használt STAR megfelelőjét. Ez annyit tesz: ESTE ÚR. Ezt és a csillag távcsöves képének alakját összeadva már alakul a kereszt. Egészítsük ezt ki még avval, hogy hol vannak a csillagok: helyük az ÉG. A csillagok, ezek közül a legnagyobbnak tűnő, mint a Nap, KÖR alakúak. Ez a forma természetes módon nem fordul elő a Földön. Jelentése ÉG ÚR. Ebből pedig a kereszt: KÖR EST.

Az EST-nek van még egy szerepe. A Bibliai teremtésbeszámoló szerint elválasztja, osztja a nappalokat. Tehát lehet KÖR OSZT jelentése is:
http://www.taltosbarka.hu/barka/wp-content/uploads/2010/09/k%C3%B6rkereszt-k%C3%B6roszt.jpeg

"A magyarba egy közelebbről meg nem határozható szláv nyelv krьstiti ’keresztel’ szava került át, és . . . keresztel-lé fejlődött"
Rejtély, hogy egy tudományos munkába hogyan kerülhetett egy ilyen bizonytalan alapokon nyugvó állítás. Önmagát cáfolja. Egyébként próbálja meg bárki darabokra szedni a kereszt szót a szláv értelme szerint!

A Krisztus szó teljes mértékben a keresztre vezethető vissza. Maga Jézus mondta: Én vagyok a világ világossága, azaz a fizikai csillagokhoz, különösen a Naphoz hasonlította magát, avval a különbséggel, hogy Őt kell követnünk, nem a Nap imádatot gyakorolnunk. Érdekes, hogy a földi uralkodók szintén az égi felhatalmazásra hivatkoztak, amit avval fejeztek ki ábrázolásokon, hogy a fejük felett KÖR OSZT-tal ábrázolják őket:
http://www.symbolonintezet.hu/wp-content/uploads/2014/12/gloria17.jpg
A glória az isteni fenséget jelenti. A Krisztus annyiban jelent felkentet, hogy isteni megbízatása van. De szó szerint: KÖR OSZT ŐS. Egy perzsa uralkodónak ez volt a neve: Kürosz: ÉG ÚR ŐS, KÖRÖS.
Isten nem ódzkodik attól, hogy ilyen minőségben nevezzék a Fiát. A Biblia írja: És minden élő léleknek az lett a neve, amit az ember adott neki.
Jézus magára alkalmazta a KERESZTES elnevezést, hogy az emberek tudják, Ő az igazi égi uralkodó. De a Jézus névvel rámutat, hogy Ő: JOSUA, JÓ SZAVA, ISTEN SZAVA.


"Kevéssé valószínű az a magyarázat, hogy az itt tárgyalt keresztel a kereszt magyar származéka volna."
Azt hiszem, bőségesen megcáfoltam ezt a tudománytalan, bizonyítatlan állítást.
valaki
2015-05-27 13:04:09 - 509
Válasz Harmai Gábor 508. üzenetére:
Őszintén sajnálom Mara nénit. Őszinte részvétemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki ismerte Őt. Isten nyugtassa békében.
Harmai Gábor
2015-04-18 20:46:11 - 508
Egy gyászhír:

Meghalt egyik munkatársunk, Németh Mária néni, aki évtizedeken keresztül, nagyon sokféle módon szolgálta a plébániám papságát. Nyugodjék békében.

Ami a jelen weboldalt illeti, legsúlyosabb válságunk az volt, amikor a Német Bibliatársulat visszavonta a GNT27 szöveg használati engedélyét. Ekkor Mara nénire rá tudtam bízni több száz oldalnyi digitális szentírásszöveg és a 1872-es Wescott & Hort könyvkiadásból származó nyomtatott görög szentírásszöveg összehasonlítását.

Mara néni digitalizációs hibák százait szűrte ki anélkül, hogy egy szót is tudott volna görögül. Segíteni akart. Isten fizesse meg!
Gábor
2015-04-07 00:26:40 - 507
Válasz Harmai Gábor 506. üzenetére:
Tisztelt Szerkesztő!

Köszönöm az elérhetőséget, az imént küldtem Önnek egy e-mailt, remélem megkapja.

Minden jót!
Harmai Gábor
2015-04-04 14:08:48 - 506
Válasz Gábor 505. üzenetére:
Ezen az e-mailcímen elérhető vagyok: harmaig kukac clerus [pont] hu

A spamrobotok miatt nem szeretem egyértelműbb formában kiírni, embereknek szívesen kiadom :-)
Gábor
2015-04-04 08:44:29 - 505
Tisztelt Szerkesztő!

Szeretném elkérni az Ön e-mail címét, ugyanis lenne egy forditítással kapcsolatos kérdésem, ami viszont teológiai vitákat is gerjeszthet. Azonban tudom, hogy ez az oldal nem arra való, ezért döntöttem az e-mail mellett.

Hol találhatom meg az e-mail címét?

Köszönöm előre is.
Harmai Gábor
2015-03-15 11:49:42 - 504
Válasz valaki 503. üzenetére:
A dogmatikai részre talán csak annyival reagálnék, hogy én azért továbbra is katolikus vagyok, és a kérdéses verset katolikus módon értelmezem, de ezt a részt itt tényleg zárjuk le.

Nyelvészetileg annyit pontosítanék, hogy a "petra" szó, tehát a nőnemű változat igen gyakori az LXX-ben. Ami nemigen fordul elő a 2Makk-ot kivéve, az a hímnemű "petrosz".
valaki
2015-03-14 21:46:42 - 503
Válasz Harmai Gábor 502. üzenetére:
Tisztelt Uram!

Köszönöm a választ. Kicsit jobban utánanéztem a témának és el kell ismernem, hogy igazad van, nyelvtanilag itt tényleg egyértelműen Péterről van szó. Péter Kefa/Kősziklának lett nevezve Krisztus által korábban is, és a Mát. említett helyén, amikor Istentől indíttatva megkapta a kijelentést, hogy Jézus az Isten Fia, boldognak is nevezi ezért Jézus, és a folytatás is ezt jelzi, hogy ez rá vonatkozik.

Szerintem ez teljesen fedi a héber gondolkodásban a nevek jelentőségét, pontosabban az új névadást, lásd Jákób=csaló majd az Isten angyala által elnevezve: Izrael=Istennel győztes. Ahol a korábbi név fedi az emberi elbukott karakterét, az Isten által adott új név pedig az Istentől, a megtérés után neki adott új karaktert jelöli (ha jól tudom Simon hajladozó nádszálat jelent). Erre már valóban tud építeni a Krisztus (habár a tagadáskor ugye ugyanúgy Simonnak nevezi, jelezve, hogy maradt a régiből is, nála is megvan az óember és újember harca)

Szerintem Kefa/Péter esetében ez az egyházépítés akkor nyilvánult meg, amikor a Szent Szellem kiáradásakor a hetek ünnepén (pentakoszté) hirdette a Felkentet, és a szava által megalakult az Egyház. A másik ilyen eset pedig az, ami a kulcsok hatalmát realizálta, amikor a nem pogányok felé is megnyílta a krisztusi utat.

Mindezeket úgy mondom, hogy gondolom úgy, hogy ez a névadás, jog, és hatalmat bárki másnak továbbadta volna Krisztus, hogy egyúttal folytatólagos lenne, hogy ez továbbadódna, amiből a római katolikusok a pápai primátust származtatták. És nem is azt jelenti, hogy Péter elöljáró, szóvivő a későbbiek folyamán, aki mindenben dönt (lásd később már Jakab volt inkább a szóvivő az Cselekedetek szerint, amikor a pogányokra vonatkozó zsinat volt) Sőt, az az Egyház akkor megalakult, pünkösdkor, Krisztus ráépítette Péterre (ami azt jelenti igehirdetése által felállt mint test) és utána már nem ő az, akire a további kövek épülnek, hanem az Egyház elöljárói, szentjei. (mint például Pál apostol, majd a későbbi episzkoposzok, sokan már nem Péter által épültek be az Egyházba, hanem általuk) Ezt bizonyítja egy későbbi levél az Efézézus 2:20, ami már egy olyan képet közvetít, ami szerint az apostolok és próféták alapkőzetére épülünk (Péter levelébe is van hasonló), ahol maga Krisztus a Szegletkő, és hasonlóan a Jel 21:14, ahol a mennyei Jeruzsálem "kőfalának tizenkét alapja" a Bárány tizenkét apostola, nem csupán Péter.

(Bocsánat az elkanyarodásért, remélem ez még belefért)

A nyelvtanhoz visszatérve. Itt azt írja az egyik kommentár, a Zsoltárok 19:15 kapcsán, hogy a Kőszikla szót az Istenre alkalmazva az LXX kerüli (talán azért nem találtál petrát) Ennek okát így fogalmazza: A kőszikla szó használatát az LXX Istennel kapcsolatban mindig kerüli; ennek oka a hellenista környezethez való alkalmazkodás, a hellenista vallásokban ugyanis a szikla az isteneknek a szimbóluma vagy megtestesülése lehet, az LXX pedig el akarja kerülni azt a félreértést hogy egy sziklát istenként tisztelnek.

Tanulságos okfejtés.

Minden jót!
Harmai Gábor
2015-03-14 17:45:55 - 502
Válasz valaki 501. üzenetére:
Szerintem le is írtad a választ: a Szentírás ezen a helyen görög nyelven próbálja visszaadni Jézus arám nyelvű szójátékát. Arámul még tökéletesen működött, hogy "Te Kéfás vagy, és én erre a kéfásra építem egyházamat...", de görögre már csak a nemek megváltoztatásával lehetett lefordítani.

Közben utánanéztem a "petrosz"-szónak az LXX-ben. Úgy tűnik, héber szót nem fordítottak így, tehát a hímnemű alakkal, de egyértelműen fölbukkan a 2Makk 1,16-ban: "kinyitották a templom mennyezetének titkos ajtaját, és kődobásokkal (petrousz, m.pl.acc.) agyonsújtották a fővezért kíséretével együtt. Azután darabokra szabdalták őket, és kidobálták a levágott fejeket." Hasonló a 2Makk 4,41: "Amikor aztán észrevették Lizimachosz szándékát, egyesek követ (petrousz, m.pl.acc.), mások pedig hatalmas dorongot ragadtak; ismét mások port szórtak Lizimachoszra."

Szóval köznévként a "petrosz" olyan megmarkolható, eldobható kő, ami kőzápor zúdításához használható.

Ha a Szentírás görög szövegének jelentéstöbbletet akarsz tulajdonítani, az elképzelhető, hogy prófétai értelmű nyilatkozat Péterről: "Te [most] egy darab kő vagy, de én erre, mint sziklára építem [majd] egyházamat."

Ez így védhető volna, ha nem volna egyértelmű, hogy az egész mögött egy arám szó áll.
valaki
2015-03-13 20:30:05 - 501
Válasz Harmai Gábor 500. üzenetére:
A kérdés szerintem nem ott merül fel, hogy az arám "Kefa"-t mért a hímnemű Petrosz alakkal fordítja görögre (gondolom nem Simon ben Jóna volt az egyetlen görögösített nevű Kefa), hanem hogy Mát 16:18 második tagmondatában miért vált a nőnemű alakra (erre a Petra-ra építem)? - ha azt akarja mondani, hogy Péterre építi az egyházat.

Ha jól tudom, Jézus számtalan arám szójátékot alkalmazott, amik csak az arám nyelvben jönnek ki, például a Mát 7:3 szemben levő gerenda elég furán hangzik magyarul, de ha tudjuk, hogy az arámban a szem és a kút egy betű különbséggel ugyanaz, ugyanúgy hangzik, már érthető, hogy a szembe/kútba bele is fér egy gerenda, és el is képzelhető a szituáció. Lehet, hogy itt is valamilyen arám szójáték volt, ami már értelemvesztést szenvedett el a görögben, ami már nem adja vissza teljes mértékben a mondanivalót.