Új üzenet...

O antal
2013-03-18 00:04:27 - 352
Válasz Crux 304. üzenetére:
Kedves Harmai Gábor

Az alábbi szövegrésszel kapcsolatban szeretném a véleményét kérni:
Mt.15.24
Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.
Több fordítást megnéztem. Mindenhol hasonlóan szerepel:
"Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz."
"Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.

A latin nyelvű szövegben nem egyértelmű. Aszerint, hogy a "nisi" elé, vagy után értem a vesszőt fordíthatom így is, de úgy is, hogy az ellenkezőjét jelenti.
Ugyanígy a magyarban, ha a "csak" után tesszük a vesszőt, akkor a mondat már azt jelenti, hogy "nem csak ... juhaihoz küldettem".

Kérdésem az, hogy a görög szöveget hogy lehet fordítani? Úgy, ahogy általában fordítják "Nem küldettem máshoz, csakis Izrael elveszett juhaihoz" értelemben, vagy inkább az ellenkezője:
"Nem küldettem kizárólag csak Izrael elveszett juhaihoz."

Köszönöm.
Nagyszerű az oldal.
borisz
2013-03-13 12:04:54 - 351
Válasz Harmai Gábor 350. üzenetére:
Kedves Gábor!

Köszönöm a válaszod!
Érdekes téma. :-)

borisz
Harmai Gábor
2013-03-12 21:25:30 - 350
Válasz borisz 349. üzenetére:
Kedves borisz,

legjópofább próbálkozás a 243-mas hozzászólásban olvasható, bár a szememben inkább a dolog korlátait mutatja. Ha az esetleg ki is mutatható, hogy a szöveg egy hölgyet említ, az korántsem meggyőző, hogy apostolként említi.
borisz
2013-03-06 13:50:26 - 349
Válasz Harmai Gábor 348. üzenetére:
Kedves Gábor!

Köszönöm a tippet!
Eddig is olvastam, ezután is figyelemmel kísérem a levelezőlistát, mert sokat lehet belőle tanulni.

Tovább próbálkozom:

Ha esetleg lenne "kedvenc" példád, szívesen venném, akár csak egy korábbi üzenet sorszámával utalsz rá. :-)

Köszönettel:
borisz
Harmai Gábor
2013-03-06 08:05:29 - 348
Válasz borisz 347. üzenetére:
Kedves Borisz,

esetleg olvasd végig a levelezőlistát: eléggé megszűrtem, csak az értelmes problémafölvetések maradtak benne.

Sajnos az agyam fordítva működik: ha valaki földob egy biblikus-teológiai problémát, akkor megnézem a nyelvtant, de az jóval ritkább, hogy a nyelvtantól jussak el a teológiáig.
borisz
2013-03-04 21:41:58 - 347
Válasz Harmai Gábor 346. üzenetére:
Kedves Gábor!

Szívesen megnéznék olyan igehelyeket, ahol a nyelvtani szerkezet "perdöntő" lehet akár a Szentháromság, akár más, alapvető teológiai kérdésben.

Amit eddig mutattál nagyon hasznos.

Így összekapcsolható a nyelvtanulás a Szentírás értelmezésével/megértésével.
[alapvetően ezért tanuljuk a koinét :-)]

Ha egy-egy számodra kedves példával élnél, nagyon hálás lennék!

Köszönöm szépen előre is!

borisz
Harmai Gábor
2013-02-27 14:13:33 - 346
Válasz borisz 345. üzenetére:
OK, beszélgetünk, és Metzger kétségtelenül valaki. Mindenesetre ha sok kéziratmásoló utólag "küriosz"-ra változtatta a "theosz"-t, az a folytatást illetően épp arra bizonyíték, hogy a "tú haima tú idiú" legtermészetesebb fordítása a "saját vére". A kéziratmásolók pont így értették, és egy részüket Istenre vonatkoztatva zavarta ez, ezért változtatták az "Isten" szót "Úr"-ra.

Márpedig a legkorábbi kézirat, ahol a "küriosz" fölbukkan az A és a D kódex a 4. századból. Ekkoriban a kéziratmásolók anyanyelve még elég közel állt a bibliai göröghöz.
borisz
2013-02-26 12:06:55 - 345
Válasz Harmai Gábor 344. üzenetére:
Kedves Gábor!

Az idézetet megelőző két oldalon pontosan azt bizonyította Metzger professzor, hogy - az általad is leírt elvet alkalmazva - az eredeti szövegben "theos" és nem "kyrios" saját vére szerepelt.

Nem szeretnék vitát indítani a témában, mert az már több száz éve folyik :-)

Az oldal célját figyelembe véve kívántam erre az érdekességre felhívni a figyelmet.

Maradok továbbra is lelkes olvasója ennek a kiváló oldalnak!
(Nem formális dícséretnek szánom, tényleg kiváló!)

borisz

Harmai Gábor
2013-02-25 14:48:16 - 344
Válasz borisz 343. üzenetére:
Kedves Borisz,

Bruce M. Metzger kétségkívül komoly ember, így ez az értelmezés gondolatkísérlet szintjén elfogadható, de engem jobban meggyőznek az előző hozzászólásban sorolt nyelvtani párhuzamok.

Metzger egyébként a Textual Commentary of the New Testament-ben másfél oldalt elmélkedik azon a szövegvariánson is, amit a Tischendorf hoz, hogy a vér nem a Theosz-ra, hanem a Küriosz-ra vonatkozik. A kéziratokban csak egy betű az eltérés, ugyanis mindkét szót a kezdő és a befejező betűkkel rövidítették (ksz <> thsz).

Hát, nem tudom. Az "Isten saját vére" tényleg meglepő kifejezés, igen korai példa a "communicatio idiomatorum" dogmatikai elvének alkalmazására, tehát hogy Jézus isteni és emberi tulajdonságai Jézus személyi egységében fölcserélhetőek, így pl. Jézus személyében az Istennek van vére.

Ugyanakkor az meg szövegtudományos elv, hogy a meglepőbb szöveg az eredeti, mivel az várhatóbb, hogy egy kódexmásoló kicsit eltorzít egy számára dogmatikai nehézséget jelentő szöveget, mint az, hogy maga tesz be dogmatikai problémát okozó kifejezést egy eredetileg problémátlan szövegbe.

No, nem okoskodnék tovább, a kéziratok mérlegre tétele inkább Metzger szakterülete :-) Maradok annál, hogy ez itt egy nyelvtanuló web-oldal, olyan szöveget elemzek, amelyben az "Isten" szó szerepel, és a szövegösszefüggés legtermészetesebb fordításaként az "Isten saját vére" adódik.

Lábjegyzetben majd jelzem, hogy az "idiu" esetleg masculinumnak is tekintendő, és akkor Istenre vonatkozik, de a nyelvtani párhuzamok miatt meggyőzőbb neutrumként a vérre vonatkozó szónak tekinteni.
borisz
2013-02-23 23:28:47 - 343
Válasz Harmai Gábor 342. üzenetére:
Kedves Gábor!

Nemrég fedeztem fel az ApCsel 20,28-cal kapcsolatban az alábbit:

"Ezzel kapcsolatban rá kell mutatnunk arra is, hogy a dia tou aimatos tou idiou kifejezésnek lehet a megszokottól eltérő jelentése is. Ez a másik jelentés, amelyre az Apostolok cselekedetei írója gondolhatott, nem más, mint hogy "az ő sajátjának vérével" (...) Az idios egyes számának ez a tárgyatlan használata, amely máskülönben ismeretlen az Újszövetségben, közeli rokonokra utaló becéző kifejezésként elvétve megtalálható néhány görög nyelvű papiruszban. Lehetséges tehát, hogy "az övé" (ho idios) olyan cím volt amelyet a korai keresztyének adtak Jézusnak, hasonló a "szeretett"-hez (ho agapétos). Hasonlítsuk ezt össze a Róm 8,32-vel, amelyben Pál olyan összefüggésben utal Istenre, hogy ő "tou idiou uiou nem kímélte", amely világosan az 1Móz 22,16-ra utal, ahol a Septuaginta szövegében tou agapetou uiou-t olvashatunk"

Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman
Az Újszövetség szövege
Harmat, 2008

A szerző hitt a Szentháromságban!
Mint az Újszövetségi szövegkritika elismert szaktekintélye törekedett minden lehetőséget felvázolni és mérlegelni.
Ez a tudományos módszer az alapja a szövegvariánsok közötti korrekt tájékozódásnak és a Szentírás elfogultság nélküli vizsgálatának.
Ennek szellemében gondoltam hasznos lehet ez a fordítási/értelmezési lehetőség is.
Az idézet pontos, csak a görög átirat van leegyszerűsítve :-)

Mivel ez az első hozzászólásom, szeretném (sokadikként) megköszönni az oldalt és midazt az áldozatos munkát ami mögötte van!

borisz
Harmai Gábor
2013-01-30 13:00:37 - 342
Válasz József 341. üzenetére:
Kedves József,

köszönöm, hogy fölhívtad a figyelmem erre a szép versre, ahol egyszerre jelenik meg az Atya a Fiú és a Szentlélek. A folyamatos elemzésben még nem jutottam el idáig.

Ahogy látom, az Általad idézett elemzés mindenáron ki akarja kerülni a kikerülhetetlent, hogy ez a vers bizony "Isten saját véréről" beszél, aggasztóan hangsúlyosan, aggasztóan trinitárius módon :-)

Az idézett elemzés nem veszi figyelembe az alábbi párhuzamos helyeket:
Jn 5,43 - "a névben a sajátban" - azaz "a saját nevében"
Jn 7,18 - "a dicsőséget a sajátot" - azaz "a saját dicsőséget"
Acs 1,25 - "a helyre a sajátra" - azaz "a saját (megérdemelt) helyére"

Ezeken a helyeken ugyanazt találod, mint az Acs 20,28-ban: névelő + főnév + névelő + "idiosz", ugyanazzal a raggal. Mindezekben az esetekben az "idiosz" a főnév jelzője. Miért lenne másképp az Acs 20,28-ban? Ja, hogy ott kényelmetlen, mert akkor "Isten saját vére" a fordítás? Hát, ez van.
József
2013-01-26 15:46:09 - 341
Kedves Gábor !

Az Apcsel.20:28 igeversben szereplő (idios) szóval kapcsolatban olvastam egy nyelvtani elemzést, mely szerint idézem:
" az idios jelentése a "tulajdon" (v. saját) szó ragozott formája. Viszont a szó birtokos esetben áll, tehát "tulajdonának" a helyes fordítás."

Tehát ez esetben az ige helyes fordítása: ...melyet tulajdonának vérével szerzett...( az Atya a tulajdon Fiának vérével szerezte)

Érdekelne a véleményed a kérdéses mondatrész korrekt nyelvtani értelméről.
Köszönettel: József
Harmai Gábor
2013-01-08 14:52:08 - 340
Válasz BBéla 339. üzenetére:
Ahogy látom, változatosság inkább a "periszszei´an" fordításánál van, míg a "kaki´asz" szót eléggé általánosan a "gonoszság"-gal adják vissza a magyar fordítások, és a külföldiek is egybecsengenek ezzel. Én is azt gondolom, hogy a "kaki´asz"-szal mást nem lehet kezdeni. Az abszolút rossz, gonosz szava. Az, ami a beoltott igét elpusztíthatná.
BBéla
2013-01-01 13:15:27 - 339
kedves Gábor !
BUÉK !
A Jakab levél 1,21,6,7 szavaival kapcsolatosan érdeklődöm.
"Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét..."
A Károli féle gonoszságnak sokaságát (rossz bõségessége), a többi fordítás is legkülönfélébb módon adja vissza. Nem lehet, hogy ezek a szavak egyszerűen csak az energiát elszívó felesleges dolgokra, vadhajtásokra utal? Hiszen a vers második része a szőlészettel kapcsolatos példát hoz.
Harmai Gábor
2012-12-25 19:24:11 - 338
Válasz Csaba 337. üzenetére:
Kedves Csaba,
azért már jó régen volt ott "Krisztus": 2009-ig, amíg a Nestlé-Aland 27 szövege volt kint. Wescott és Hort ezen a helyen "küriosz"-t hoz.

Hogy melyik variáns mögött melyik ókori kéziratok állnak, azt a könyv alakú Nestlé-Aland kritikai apparátusában nézheted meg. Azt hiszem, ha komolyan foglalkozol a görög Szentírással, akkor érdemes rászánni a kb. 8000 Ft-ot, hogy beszerezd.
Csaba
2012-12-23 14:07:59 - 337
Az 1.Korintus 10:9-ben más a szöveg, mint néhány hónapja volt! Korábban a Károlival egyező "Krisztust" szó volt ott, ma pedig az "Urat" szó van. Meg tudná valaki mondani, hogy a fennmaradt másolatokból mennyi ír ott Krisztust, mennyi Urat?
Harmai Gábor
2012-11-12 22:12:54 - 336
Válasz Harmai Gábor 335. üzenetére:
Ja, és meggyógyult a hosszú ő! Köszönet Daninak, a weboldal gazdájának!
Harmai Gábor
2012-11-12 22:12:01 - 335
Válasz Mengyan Zsu 334. üzenetére:
Köszönöm, időnként öröm hallani a felhasználókról, bár a számláló ketyegése önmagában is biztatás. Meg az is igaz, hogy a túlpörgő üzenőfal sem az álmaim netovábbja. Szóval nehéz megtalálni az egyensúlyt :-)
Mengyan Zsu
2012-11-10 16:30:27 - 334
Válasz Harmai Gábor 333. üzenetére:
Mélyen tisztelt Harmai Gábor!
Nagyon nagyon örülök ám a munkájuknak. Nagyon nagy segítség a Biblia tanulmányozásnál. Isten áldja meg az egész csapatot.
Mengyán Zsuzsa
Harmai Gábor
2012-10-25 10:22:09 - 333
FÍCSÖR! FÍCSÖR! FÍCSÖR!

Isten kegyelméb?l kész a János evangélium szószedete is!

Az elemzéseket a The Word szoftver ill. Richard Wilson elemzéseivel összevetve mind a 4 evangéliumban végigkorrektúráztam, ellen?rizetlen eltérések nem maradtak, csak olyanok, amelyeknél tényleg úgy vélem, hogy a mi elemzésünk jobb, vagy több lehetséges megoldásból a miénk is jó.

Nota Bene a The Word-ben a Tischendorf-féle szövegkiadást elemezték végig, így számos elemzési eltérés arra megy vissza, hogy a mi honlapunkon más szövegvariáns van kint.

Érdekesség, hogy a föltárt eltérések mindig nyelvészeti szinten maradtak, olyasmire nem bukkantam, amib?l eltér? teológiai tanítások volnának levezethet?ek, pedig a miénk vállaltan katolikus, a The Word vállaltan baptista munka.
Harmai Gábor
2012-08-31 09:51:52 - 332
FÍCSÖR! FÍCSÖR! FÍCSÖR!

Elkészült a János-evangélium szószedete a Jn 17 végéig. Ellen?rizhettek több javítást is, amit Ti tettetek szóvá itt a levelez?listán.

A Jn 14-ig tehát végigkorrektúráztam Horváth Endre munkáját, a következ? 3 fejzet pedig saját kútf?. Ha Isten is úgy akarja és ha még élünk, akkor a következ? hetekben befejezem a Jn evangélium szószedetét és belevágok az Acs-be.

Szótári infók és elemzések tehát már minden szóhoz vannak az egész Szentírásban, de a Jn végéért és az Acs-ért még nem vállalunk felel?sséget: az tele van még gép által automatikusan odamásolt butaságokkal.

Harmai Gábor
2012-08-24 19:02:13 - 331
Válasz Zsu 330. üzenetére:
Kedves Zsu,

lehetsz ám bátran kritikus a honlapunkkal, mert egyrészt van hozzá szemed, másrészt meg még több, mint 2800 olyan szó van, ahol az elemzésünk eltér a baptista elemzést?l, amit többek között a The Word szoftverben nézhetsz meg, és még nem gondoltam át, hogy kinek nincs igaza. Az ilyen esetek olyan 60%-a a részünkr?l elemzési hiba, amit javítunk.

Na, szóval most is egy elemzési következetlenséget találtál. A proszeukhomai ige Medium sem lehet, az mindig Deponens.

Azért Mediumnak min?síteni sokkal jobb, mint Aktívnak vagy Passzívnak, mert a Medium és az Aktív jelentésbeli eltérése csak árnyalatnyi, miközben formáját tekintve a passzív igékhez hasonlít, tehát nem áll túl távol a deponenst?l, dehát egy "omai" vég? ige az deponens és punktum.

Szóval javítjuk az adatbázist, köszi!
Zsu
2012-08-20 15:18:25 - 330
Válasz Harmai Gábor 329. üzenetére:
Tisztelt Harmai Gábor.

Szóval a Máté evangéliumában vettem észre: Mt19:13,Itt Jézushoz visznek egy gyermeket és imádkozik, érte, megáldja. Mt 26:36,42,44 Itt Jézus Gecsemáné kertben imádkozik. A proszeukheszte ige ezeken a helyeken M.ind.aor.sg.3 A többi el?fordulásban pl Mt 5:44 Itt Jézus felhívja a figyelmünket, hogy imádkozzunk üldöz?inkért, tehát nem ?, hanem mi kell imádkozzunk. Az ige D.imprt.impf.pl.2.
Na csak ennyi.
Üdv
Zsu
Harmai Gábor
2012-08-19 20:49:11 - 329
Válasz Zsu 328. üzenetére:
OK, csak nem pontosan értettem meg, mire gondolsz, esetleg példát tudnál írni? Tehát nem látok karakteres nyelvtani különbséget az ige használatában, amikor Jézus az alany, és amikor más emberek.
Zsu
2012-08-19 11:01:21 - 328
Válasz Harmai Gábor 327. üzenetére:
Tisztelt Harmai Gábor!
Nem hibának találtam, csak érdekességnek.
Üdv
M Zsuzsa
Harmai Gábor
2012-08-17 21:29:57 - 327
Válasz Zsu 326. üzenetére:
És azt valahol "A."-nak, tehát aktív vagy cselekv? igének elemeztük? Szólj, mert az súlyos elemzési hiba. A "P." vagyis passzív ugyanígy.

Ez egy deponens, álszenved? ige, az elemzés kezdete helyesen "D.", tehát nyelvtani formáját tekintve nincsenek aktív alakjai, jelentését tekintve viszont mindig aktív. Hasonló pl. az erkhomai, bár nem teljesen, mert az aoristosban aktív (elthon). De igazából rengeteg ilyen ige van, ez egy normális nyelvi jelenség a görögben.
Zsu
2012-08-17 15:27:43 - 326
Válasz Harmai Gábor 325. üzenetére:
Tisztelt Harmai Gábor!
A proszeukheszte imádkozni igére gondolok.
Üdv
Zsu
Harmai Gábor
2012-08-16 07:27:30 - 325
Válasz Zsu 324. üzenetére:
Kedves Zsu,

írd meg lécci, melyik görög igére gondolsz, mert - bár még nem néztem utána - kapásból azt gondolom, hogy a magyar "imádkozik" igét több görög ige fordítására is használjuk. Egyébként Balázs Károly lent ajánlott könyvében lehet ilyesminek utánanézni.

Isten áldjon:
Gábor
Zsu
2012-08-15 10:25:07 - 324
Válasz Harmai Gábor 323. üzenetére:
Mélyen Tisztelt Harmai Gábor!
Képzeld amint tanulmányoztam az imádkozni igét észre vettem, hogy (legalábbis eddig a Mátéban)amikor Jézus imádkozik cselekv? mód, amikor az emberek imádkoznak szenved? mód. Hogyan forditanád magyarul az imádkozást szenved? szerkezetben?
Üdv
Mengyán Zsuzsa
Harmai Gábor
2012-08-04 11:43:53 - 323
Válasz Zsu 322. üzenetére:
Hát, Békéscsabáról Szeged az els? jelölt. De jöhetsz hozzánk. :-)
Zsu
2012-08-03 11:55:38 - 322
Válasz Harmai Gábor 321. üzenetére:
Tisztelt Harmai Gábor
Igen ezt fogom tenni köszönöm az instrukciókat. Esetleg nálatok Etszergomban is beülhetnék? De azért még nézek valamilyen közelebbit mert Békéscsabán lakom.
Köszönettel
Mengyán Zsuzsa
Harmai Gábor
2012-08-01 14:48:26 - 321
Válasz zsu 319. üzenetére:
Biztos? Kölcsönözni valóban nem tudnál Esztergomból sem, de az olvasótermet használhatnád "az utcáról bej?ve" is. Szerintem próbálkozni érdemes. Nézd meg a neten, hogy hol lelhet? föl a könyv, és telefonálj oda, hogy mik az esélyeid.
Harmai Gábor
2012-08-01 13:49:30 - 320
Válasz zsu 319. üzenetére:
Biztos? Kölcsönözni valóban nem tudnál Esztergomból sem, de az olvasótermet használhatnád "az utcáról bej?ve" is. Szerintem próbálkozni érdemes. Nézd meg a neten, hogy hol lelhet? föl a könyv, és telefonálj oda, hogy mik az esélyeid.
zsu
2012-07-31 11:50:20 - 319
Válasz Harmai Gábor 318. üzenetére:
Tisztelt Harmai Gábor
Igen igen könyvtár. De mivel én nem járok teológiai f?iskolára "még" ezek elérhetetlenek a számomra. Ezért kértem a segitséged.
Teljesen igazad van a szkenneléssel nem is gondoltam erre.
Köszönöm
M Zsuzsa
Harmai Gábor
2012-07-30 13:33:39 - 318
Válasz zsu 316. üzenetére:
Kedves Zsuzsa,

tudom, hogy ódivatú vagyok, meg minden, de könyvtár?

Szóval itt Esztergomban biztosan megvan, de szerintem Budapesten is minden valamirevaló katolikus és protestáns fels?oktatási intézmény könyvtárában.

Scannelni viszont elég nagy macera volna, meg nem is hiszem, hogy teljesen törvényes...
Bolla László
2012-07-28 13:04:04 - 317
Kedves üzemeltet? Testvéreim!

Úgy örülök, hogy a régi weboldalon elérhetetlenné vált oldalt most ismét megtaláltam, és nem sz?nt meg végleg, tovább él, nekem nagyon hasznos ez az oldal, nagy segítség az igetanulmányozásban.

Isten gazdag áldását kívánom számotokra!
Testvéri szeretettel,
Bolla László
zsu
2012-07-26 21:03:24 - 316
Tisztelt Harmai Gábor!
El kezdtem kutatni a rhema és a logos el?fordulását a Bibliában. Nem tudnád véletlenül a Theologisches Wörterbuch zum NT ehhez kapcsolódó cikkét elküldeni nekem emailra? Én nem tudok hozzá jutni.
Köszönöm
Mengyán Zsuzsa
Lukács Ferenc
2012-07-18 19:25:59 - 315
Kedves Harmai Gábor!
Nagyon köszönöm a címet,valamint a CD ajánlását.
Nagy valószín?séggel élni fogok vele.
Üdv. L.Ferenc
Harmai Gábor
2012-07-16 20:40:40 - 314
Válasz Lukács Ferenc 313. üzenetére:
Kedves Ferenc,

hadd ajánljak egy munkát, ami immár CD-n is hozzáférhet?, és pont az Ön kérdésére válaszol: Balázs Károly Újszövetségi Szómutató Szótára megjelent CD-n is, és úgy valószín?leg még most is megrendelhet? itt:

http://www.szomutato.hu/

Nem ingyenes, de 5000 Ft nem egy ökör ára.

A reklámszöveg kicsit bombasztikus, de a lényeget illet?en teljesen helytálló. Egyetlen más szentírásfordítást sem csavartak annyira szellemesen össze az eredeti szöveggel, mint Balázs Károly tette a Károli-fordítással.

Megnézheti, mely görög szavakat fordította a Károli a magyar "id?" szóval, utána sorszám alapján kikeresheti ezeket a görög szavakat, és kap egy listát a Károli alapján.
Lukács Ferenc
2012-07-16 14:58:14 - 313
Kedves ...Cím!
A "kerítés" másik oldaláról jöttem.
Ámulok,s bámulok az ismeretek sokaságán,amiket itt olvasok!
Tiszteletem mindnyájuknak!
A kérdés,ami tolt el?re,így ide jutottam az az,hogy az "id?"-vel
kapcsolatban kutakoltam.Ameddig eljutottam,s meg is álltam,olvasva,hogy
a görög eredetiben kétféle szót használnak az "id?"-re.Kronosz,ill.
kairosz.
Nagyon szépen kérem,ha valaki tudna abban segíteni,hogy kigyüjtené,
és elküldené nekem a görög bibliafordításban mely helyeken fordulnak el?
ezek a szavak,hogy átvetítve megnézhessem a Károly-féle fordításban,
hogy értelmezhessem...
Ezt el?re is nagyon-nagyon szépen köszönöm!
Maradok továbbra is tisztelettel az Oldal,ill.Önök iránt:Lukács Ferenc
lukacsne0809@t-online.hu
Harmai Gábor
2012-06-24 11:24:40 - 312
Válasz György 311. üzenetére:
Kedves György,

egy olyan személyt kérdeztél, aki óriási bajban lenne, ha egy pohár vizet kellene kérnie valamelyik apostoltól :-)

Lévén a bibliai görög holt nyelv, a nyelvtanulásnak mindenekel?tt a célját kell bel?ni. A cél ebben az esetben nem az aktív nyelvhasználat, hanem a leírt bibliai szöveg minél alaposabb megértése. Vagyis pl. hogy értsd, mi milyen okból, milyen nyelvtani jelenségekre hivatkozva magyarítottuk úgy a szöveget, ahogy tettük, és képes legyél saját vélemény megfogalmazására is.

Namost, egy ilyen célú nyelvtanulást jól szolgál a rövidítésjegyzékünkben fölsorolt Szabó Mária-féle nyelvtankönyv, ill. angolul is megvan a Blass-Debrunner-Rehkopf - féle görög nyelvtan.

Állj neki szövegeket olvasni, és ismerd föl a tényleges szövegben azokat a nyelvi jelenségeket, amelyeket Szabó Mária bemutat!

Ha viszont rendes ógörög nyelvtudásra vágysz, akkor eleve ne a szentírási göröggel kezdj! A Szentírás görög nyelve az egyszer?, és er?s arám dialektusban beszél? emberek nyelvhasználatát tükrözi. Aki emiatt lebecsüli a szentírókat, azt arra biztatom, hogy írja meg Jézus életét mondjuk német nyelven. Ett?l függetlenül a Szentírás nem tipikus görög irodalmi szöveg, hanem más nyelv? emberek heroikus er?feszítése arra, hogy az ?ket ért örömr?l, Krisztus Föltámadásáról az akkori id?k "angol"-ján, a világnyelvnek számító görögön beszámoljanak.
György
2012-06-24 09:46:41 - 311
Gondolom nem vagyok egyedül, amikor - olvasgatva az oldalakat - autodidakta nyelvtanulásra adná a fejét.

Milyen tankönyvet, webes elérhet?séget javasolsz magyar vagy angol nyelven?

Köszönöm:

György

Harmai Gábor
2012-06-12 22:44:21 - 310
Válasz Crux 309. üzenetére:
Hát, nem tudom, a gmail-esnek m?ködnie illenék. Az ehf-es biztosan rossz. Mi lenne, ha összehoznál egy gmail accountot? Én is azért készítettem, hogy a nagyon hisztis szervereken is átjussanak az emiljeim.
Crux
2012-06-12 08:46:58 - 309
Kedves Gábor!

Valamilyen oknál kifolyólag csupán hibaüzeneteket kapok mindkét e-mail címemr?l.
Harmai Gábor
2012-06-09 08:57:51 - 308
Válasz Crux 307. üzenetére:
Bocsánatot kérek, elavult az ottani emilcímem, föl kell raknpom egy javítást.

Küldhetsz üzenetet pl. ide: harmaig kukac gmail pont com
Crux
2012-06-08 21:30:28 - 307
Kedves Gábor!

Más e-mail címmel küldök neked üzenetet, mert úgy látszik, hogy ez a régi fiók minden új e-mailt veszélyesnek tart.
Crux
2012-06-07 20:27:25 - 306
Küldtem e-mailt.
Harmai Gábor
2012-06-07 19:53:17 - 305
Válasz Crux 304. üzenetére:
Kedves Crux,

lévén ez nyelvtanuló honlap, leginkább azzal tudlak segíteni, hogy szívesen adok egy listát az Újszövetségben található perfektuomokról. Sajnos az ACs-t még nem teljesen korrektúráztam végig, igy csak olyan 98%-os biztonsággal mondom, hogy ennyi.

Küldj egy e-mailt a Tájékoztató alján lev? címemre!

Az újszövetségi koinéban is egyértelm? különbség van az aoristos és a perfektum között, a nyelvhasználat egyszer?södése abban fejez?dik ki, hogy a perfektumok kikopnak, és inkább fix kifejezésekben maradnak meg, mindenekel?tt particípiumokban.

Az a benyomásom, hogy a Jn evangélium nyelvhasználatában a leggyakoribbak a perfektumok, de még nem néztem teljesen végig ?ket.

Crux
2012-06-04 19:41:42 - 304
Kedves Gábor!

Egy nagyon kényes dolgot szeretnék vitaként elindítani, amihez szükségem van a Bibliát görögül olvasók segítségére. Az angyali üdvözletr?l van szó, amikor az angyal így köszönti Máriát: "Khaire, kecharitomene.", amelyet ugye mi a Vulgata-ból úgy ismerünk, hogy "kegyelemmel teljes".

Annyit sikerült kiderítenem, hogy ez nem Jeromos félrefordítása, mert a Codex Vercellensis (350) is így tartalmazza. Továbbá a Pésszitah, és a dél-kopt dialektusban lefordított Újszövetség. Mindkett? két külön szót használ, mint a Vulgata.

A gót fordítás elvileg "kegyelemmel megörvendeztetett"-et ír, bár mivel a gót nyelvb?l kevés töredék maradt ránk, nem tudom, hogy a szótár eléggé releváns-e. Az észak-kopt fordítás valamilyen egyszavas körülírást tartalmaz, ami "kegyelmet talált"-ot írt vagy valami ilyesmit.

Na most jön a lényeg. A kat. apologéták arra jutottak, hogy az aorisztosz és a perfectum között valóban különbség van [ekháritószen - Ef. 1, 6], mert míg az aorisztosz a múltbéli cselekvéseket fejezi ki, addig a perfectum rezultatív állapotot. Az a kérdésem, hogy ez a különbség világosan megtalálható-e az Újszövetség koiné nyelvében?

Köszönöm a segítséget.
Harmai Gábor
2012-05-30 14:51:53 - 303
Korrektúrázom a János evangéliumot, és belefutottam egy érdekességbe. A Jn 10,24-ben van egy mondat, amit minden teljes nemzeti fordításunk pontatlanul hoz: "Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket?" - szó szerint: "Meddig veszed el a lelkünket?"

Ha értelmezve kellene fordítanom, így fordítanám: "Meddig veszed el a lelkesedésünket?"

Szóval sürgetik Jézust, hogy valljon színt, vallja magát Messiásnak, és amikor megteszi, meg akarják kövezni.

Utánanéztem több más fordításnak is, az egyetlen pontos a Vulgata: "Quousque animam nostram tollis?"

Érdekes módon Csia és Vida szó szerinti fordítása sem vállalja ezt így. Csia: "Meddig tartod még feszültségben a lelkünket?" - de ez sem ugyanaz.