Mt 3,1

Mt 3

1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ˹Ἰωάνης˺ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας 2 * λέγων Μετανοεῖτε, ¹ ἤγγικεν γὰρ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 3 Οὗτος ¹ γάρ ἐστιν ῥηθεὶς διὰ Ἠσαίου ¹ τοῦ προφήτου λέγοντος ¹ Φωνὴ ¹ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ¹ Ἑτοιμάσατε ¹ τὴν ὁδὸν Κυρίου, ¹ εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 Αὐτὸς ¹ δὲ ˹Ἰωάνης˺ εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 5 Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἰεροσόλυμα ¹ καὶ πᾶσα Ἰουδαία καὶ πᾶσα περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, 6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 7 Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα * εἶπεν ¹ αὐτοῖς ¹ Γεννήματα ¹ ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας· ¹ 9 καὶ μὴ δόξητε ¹ λέγειν ἐν ἑαυτοῖς ¹ Πατέρα ¹ ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ, ¹ λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 10 ἤδη δὲ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 11 ἐγὼ ¹ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ¹ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ¹ ἐστίν, ¹ οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί· 12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ¹ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, ¹ καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 13 Τότε παραγίνεται Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν ˹Ἰωάνην˺ τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. 14 δὲ ¹ * διεκώλυεν αὐτὸν λέγων ¹ Ἐγὼ ¹ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 15 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν ˹αὐτῷ˺ Ἄφες ¹ ἄρτι, ˹οὕτω˺ γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν. 16 βαπτισθεὶς δὲ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν * οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν ¹ * πνεῦμα * θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ¹ * ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν· 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα ¹ Οὗτός ¹ ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα.

Előző fejezet Következő fejezet

Magyarázatok