Új üzenet...

Harmai Gábor
2018-08-18 08:38:33 - 825
Válasz Menyhárt András 821. számú üzenetére:
Menyhárt András: köszönöm, egyrészt csatlakozom valaki válaszához, másrészt jelzem, hogy mi pont a meghatározatlansága miatt választottuk a magyar "földkerekség" szót: egy magyar szót nem találok ennél jobbnak. Két szóval a "lakott világ" lehetne jó fordítás.

Az, hogy a Biblia gömbölyű földdel számol-e, tágabb szövegösszefüggésekből olvasható ki (és már nem nyelvészet, ezért hosszabb vitába nem mennék bele...). A hatnapos teremtéstörténet és a vízözön-elbeszélés föld alatti és föld feletti vizei arra utalnak, hogy a szentírók nem kaptak bővebb természettudományos képzést a kinyilatkoztató Istentől, mint amennyire a kortárs babiloni kultúra képes volt. Ettől függetlenül teológiailag nagyon komoly üzenete van a hatnapos teremtéstörténetnek: világosan teremtménynek, a szilárdra döngölt égboltozatra függesztett lámpásoknak minősíti a csillagokat, míg a babiloniak szemében ezek az emberi sorsot befolyásoló istenek. Ha teremtmények, akkor pl. kutathatóak. Végig lehet gondolni, ill. meg lehet figyelni, hogy tényleg egy szilárdra döngölt égboltozaton függnek-e.

A horoszkóprovatokat olvasgató háziasszonyok olyan 2500 évvel vannak lemaradva a természettudományos fejlődésről :-)
valaki
2018-08-17 07:34:07 - 824
Válasz valaki 823. számú üzenetére:
Kiegészítés: Hérodotosz pl. könyvében nem tud semmit mondani a Nílus folyó eredetéről, forrásvidékéről. Azt a területet már nem ismerték, azaz Afrikának az a távoli területei már nem tartozott az oikomenész-hez, azaz az általuk ismert lakott földhöz, ahol a lakók "maradnak". Ehhez a felfogáshoz gondolom az is hozzátartozott, hogy a gyéren lakott területek lakosai vándorló életmódot folytattak, ami nem fedi a "helyben maradó lakók" (oiko-menó) fogalmát.
valaki
2018-08-16 05:29:17 - 823
Válasz Menyhárt András 821. számú üzenetére:
Bár nem vagyok üzemeltető, de ezt a labdát szívesen leütöm. :)
Legfeljebb kijavítanak, ha mégse jó.

A szó eredeti jelentéstartalma nem utal semmilyen alakra, se kerekre, se gömbre. Ez szerintem egy összetett szó: oiko-mené:

oikeó -, jelentése lakni Strong száma G3611
menó - jelentése maradni Strong G3306

Tehat a lakik-marad összetételből lehetett képezve eredetileg. Jelentése lakott terület, az a terület, ahol a "lakók" "maradnak, vannak". Így a legjobb fordítás a lakott földterület. A szótarak olyasmit is mondanak, hogy a görögök általában az általuk ismert "ismert földterületeket" értették, így az nyugatra az Oceanusz partjáig, keletre az indusok földjeig, délen az Etiópokig, északon az északi tengerig terjed a lakott föld. Úgy gondolták ezen kívüli területek már az ismeretlen lakatlan vidék. A vilagfelfogásuk abból indult ki amit abból ismertek, aminek ők vannak a központjában.
2018-08-15 17:52:14 - 822
Üdv, egy kérdés:
Mk1,11 "εὐδόκησα. - jótetszésem volt"
Tehát múlt idő, a fordítások szerint azonban "kedvem telik / gyönyörködöm".
Van valami nyelvtani oka a jelen idő használatának?
Köszönöm!
Menyhárt András
2018-08-15 09:26:51 - 821
A Biblia többször utal a "földkerekség" szóra. / Ézs. 40: 22
Az Luk. 2:1 és 4:5-ben pl. a οἰκουμένης szót használja.

Lehet-e tudni egyértelműen, miszerint lapos kör vagy pedig gömbölyű formát ért a Biblia ez alatt ?
Köszönettel &
Tisztelettel: M. A.
Harmai Gábor
2018-08-14 05:59:09 - 820
Válasz valaki 819. számú üzenetére:
Nocsak? Köszi, a szokott módon javítom, tehát a neten a következő frissítéssel. Valami másolási hiba, remélem, nem sok ilyen akad :-(
valaki
2018-08-13 05:08:52 - 819
Jud 1.12 anudroi - Főnícia =》 hibásan fordítva, jelentése víztelen.
MG
2018-07-25 05:18:09 - 818
Válasz valaki 817. számú üzenetére:
Nagyon köszönöm.

MG
valaki
2018-07-24 06:17:20 - 817
Válasz MG 816. számú üzenetére:
Itt található:
http://ujszov.hu/text?corpus=1&book=121&chapter=1&verse=1
MG
2018-07-23 20:11:45 - 814
Tisztelt Szerkesztők!

Egyszer már rátaláltam a Zsoltárok könyvének online preparációját (is) tartalmazó LXX-honlapjukra, de most sehogy sem találom. Kérem, írják meg a címét.

További jó munkát kívánva,

köszönettel:

Monostori Gábor
Harmai Gábor
2018-07-21 13:25:55 - 813
Válasz Dolovai Béla 812. számú üzenetére:
Kedves Béla,

ennyire nem vagyok penge, pontos vershivatkozást kérnék :-) Meg némi türelmet, aug. 4-ig szabadságon leszek...
Dolovai Béla
2018-07-17 12:21:35 - 812
Tisztelt Szerkesztők!

A kérdésem, hogy az l. korintusi levélben álló
"λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; " - félmondat: nagyjából asszonytól megold/felold/széthull jogosan értelmezhető-e egy a megtérés előtt bekövetkezett válásnak?
Dolovai Béla
2018-07-17 12:16:08 - 811
Tisztelt Szerkesztők!

A kérdésem, hogy az l. korintusi levélben álló
"λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; " - félmondat: nagyjából asszonytól megold/felold/széthull jogosan értelmezhető-e egy a megtérés előtt bekövetkezett válásnak?
Urvölgyi Tamás
2018-07-15 13:17:25 - 810
Válasz Kuti István 802. számú üzenetére:
Szerintem is elköpzelhetetlen, hogy Isten akarna minket kísértésbe vinni. Ferenc pápa javasolta, hogy a "ne engedj minket a kísértésbe" helyesebb lenne. Az eredeti szó jelentései: bevisz, behoz, beszolgáltat, odaad, áldoz, adózik, behoz, életbe léptet, javasol, előterjeszt, (író) előad, elmond, bevisz, magával visz/ragad. A kísértés szó az eredeti görögben próbára tevést, próbatételt is jelent. Talán a ne adj minket oda próbatételre egy kicsit finomabb lenne.
Urvölgyi Tamás
2018-07-15 13:16:17 - 809
Válasz Kuti István 802. számú üzenetére:
Szerintem is elköpzelhetetlen, hogy Isten akarna minket kísértésbe vinni. Ferenc pápa javasolta, hogy a "ne engedj minket a kísértésbe" helyesebb lenne. Az eredeti szó jelentései: bevisz, behoz, beszolgáltat, odaad, áldoz, adózik, behoz, életbe léptet, javasol, előterjeszt, (író) előad, elmond, bevisz, magával visz/ragad. A kísértés szó az eredeti görögben próbára tevést, próbatételt is jelent. Talán a ne adj minket oda próbatételre egy kicsit finomabb lenne.
Harmai Gábor
2018-07-09 20:10:19 - 808
Válasz valaki 807. számú üzenetére:
Nehéz kérdést dobtál föl. Az a baj, hogy mind a ἡ ἐπιθυμία, mind a ἡ ἁμαρτία nőnemű, így egyik sem nemz. Mindkettő szül, de a Jakab valóban két különböző igét használ.

A másodikra jobb hijján tetszik a katolikus fordításokban szereplő "okoz". Még utánanézek, hol fordul elő más szövegösszefüggésekben az ἀποκυέω ige.

A "világra hoz" egyfelül szinonímája ugyan a "szül"-nek, és ennyiben nem volna rossz, de a szószedetünk szellemétől idegen egy görög igét egy magyar szóképpel visszaadni. Egy ige kellene, a "szül" szinonímája...
valaki
2018-07-05 05:37:00 - 807
Ha már Jakab: 1.15 ... apokuei thanaton
Értelmesebb a "világra hoz" mint a "nemz" fordítás, a vágy nemz, majd teljessegre jutva halált hoz világra.
Harmai Gábor
2018-06-24 18:39:16 - 806
Válasz Harmai Gábor 805. számú üzenetére:
Viszont ha már párhuzamok, idekívánozik a Jak 1,13 is: Senki se mondja, aki kísértést szenved: „Isten kísért”, mert Istent nem lehet rosszra csábítani, és ő sem csábít rosszra senkit. (SZIT ford.)

Azért a gondolat a Miatyánk folytatásában is benne van, hiszen a "kísértésbe vitel" ellentéte, hogy "szabadíts meg a gonosztól". Vagyis: aki a kísértésben aktívan cselekszik, az a gonosz.
Harmai Gábor
2018-06-24 18:27:35 - 805
Válasz valaki 804. számú üzenetére:
Köszönöm, jogos a párhuzam.
valaki
2018-06-24 17:21:04 - 804
Válasz Harmai Gábor 803. számú üzenetére:
Itt is ugyanaz a szó szerepel:
Jak. 1.2 Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις,
Teljes örömként tartsátok, testvéreim, amikor különféle megpróbáltatásokba (peirasmois) estek, tudva, hogy kipróbáltságtok a hité állhatatosságot valósít meg.
Harmai Gábor
2018-06-24 14:56:13 - 803
Válasz Kuti István 802. számú üzenetére:
Simon Tamás László így fordít: "ne állíts minket próbatétel elé, hanem szabadíts meg a gonosztól" (Vö. STL Mt 6,13)

A szokásosan "kísértés"-ként fordított "πειρασμός" lehetséges fordítása a "próbatétel", a "ne állíts minket"-tel nem vagyok kibékülve. Az "εἰσενέγκῃς" az határozottan "bevisz".

Tehát még így lehet fordítani: "Ne vígy minket próbatételbe". Az, hogy különféle megpróbáltatások érnek bennünket, és azokat nem szeressük, természetes tapasztalat, miért ne mondanánk el a mi Istenünknek? Hogy ezt "kísértés"-nek nevezni helyénvaló-e, az megvitatható, én azt gondolom, értelmezői, prédikátori feladat annak tisztázása, hogy Isten másképp, másért engedi meg a különféle megpróbáltatásokat, mint a Gonosz, aki okozza őket.
Kuti István
2018-06-22 07:37:24 - 802
Szabad itt vitát indítani arról, hogy a "Miatyánk" szövegét tényleg úgy kell értenünk, hogy a Mi Atyánk valóban kísértésbe akar vinni bennünket? (Mt 6,13) Külön kérnünk kell, hogy ezt ne tegye?
Harmai Gábor
2018-06-19 08:15:45 - 801
FÍCSÖR! FÍCSÖR! FÍCSÖR!

Elkészült az LXX Énekek éneke is, köszönet Takács Plamennek!
Harmai Gábor
2018-06-01 14:26:05 - 800
A bibliai héber nyelv tanulásához megkerülhetetlenné vált az elmúlt 20 évben a BibleWorks szoftver, amit viszont nem forgalmaznak tovább.

Részben az én bűnöm: túl sok lett nekik az olyasfajta ingyenes konkurrencia, mint a mi weboldalunk a bibliai görögtanulásra.

Viszont héber modulunk (még) nincs, ezért tartozom a Bibleworks-nek a hirdetéssel: aki bibliai héber nyelvet akar tanulni, annak nagyon érdemes június 15-ig megrendelnie ezt a szoftvert. Utána bezár a bazár.
Harmai Gábor
2018-06-01 07:55:38 - 799
Válasz Harmai Gábor 798. számú üzenetére:
Na jó, tiltakozik, de a "fölső"-t helyesnek mondja, úgyhogy sima szoftverhibára gyanaxom.
Harmai Gábor
2018-06-01 07:51:30 - 798
Válasz Knáb László 797. számú üzenetére:
Az 1 és 2 jelzést köszönöm, igyexünk javítani. Sajnos nincs olyan automatikus frissítés, mint a szószedetnél, de azért rajta vagyok az ügyön. A "föl"-és a kapcsolódó igekötők ő-zése afféle hódmezővásárhelyi névjegy a részemről, nagyjából ennyi maradt a gyermekkori dialektusomból, úgyhogy ehhez már ragaszkodnék :-) Az MTA amúgy nem tiltakozik ellene, mindkét változatot helyesnek jelzi...
Knáb László
2018-05-29 14:06:32 - 797
Tisztelt Szerkesztők!

Két apró elírást találtam a rövidítésjegyzékben (http://ujszov.hu/rovjegyz) a "János hamadik levele 3Jn" kezdetű sorban:
1. A "hamadik" szóból kimaradt az "r" betű
2. A "3" karakter felső indexbe került.

Javaslom továbbá, ugyanezen az oldalon a "fölsőfokú" szó helyett a "felsőfokú" nyelvtani műszó használatát. Szerintem ez utóbbi elterjedtebb.

Munkájukért köszönettel: Knáb László
Harmai Gábor
2018-05-22 18:48:23 - 796
FÍCSÖR! FÍCSÖR! FÍCSÖR!

Takács Plamen elkészítette az LXX Izaiás szószedetét, amit a legújabb frissítéssel publikáltunk. Isten fizesse meg.

(Közben a szokott módon kijavultak az itt szóvátett és elismert hubák is)
valaki
2018-05-21 11:53:53 - 795
Válasz Harmai Gábor 794. számú üzenetére:
Szívesen. A tíz parancsolatos rész LXX fordítását gondoltam, hogy megnézegetem, és ott többször is előjött ez a hiba, de tényleg véletlen, ha így vesszük.
Harmai Gábor
2018-05-20 21:43:29 - 794
Válasz valaki 792. számú üzenetére:
Nem vagy semmi: kiszúrtál egy hibát, ami összesen 37 sorban fordul elő a 763400-ból! Gratulálok, és köszönöm! Ebben a 37 esetben valamikor a magyar jelentés első betűje egy tabulátor lett, nem tudom, miért. Lehet, hogy egyszerűen lenyomta a gombot, aki a magyar jelentést bevitte. Mindenesetre ez megfeküdte a netes feldolgozó-szoftver gyomrát.
Harmai Gábor
2018-05-20 06:14:20 - 793
Válasz valaki 792. számú üzenetére:
Köszönöm, a frissítő fájlom hibás, délután igyexem rendbetenni. Amúgy is érik egy frissítés: Plamen elkészült a teljes LXX Izaiás szószedetével.
valaki
2018-05-20 05:50:25 - 792
Nagyon sok helyen csak egy szám van a jelentés helyett, valami hiba lehet.
Pl. Kiv. 20.11.2 gar
Harmai Gábor
2018-05-01 20:11:40 - 791
FÍCSÖR! FÍCSÖR! FÍCSÖR!

Újabb LXX Izaiás részletek készültek el Takács Plamennek köszönhetően, Isten fizesse meg!
Bertalan
2018-04-23 12:30:34 - 790
Válasz Hiba György 789. számú üzenetére:
Simon Tamás László OSB fordítása
Hiba György
2018-04-23 09:54:03 - 789
Kedves Szerkesztők! Azt szeretném megkérdezni, hogy az STL melyik szentírás rövidítése? Lk. 14, 26 nál tűnt fel. Köszönöm! Hiba György
Harmai Gábor
2018-04-21 09:29:39 - 788
Válasz Aron 787. számú üzenetére:
Megbeszéltük. Lent újraolvashatod az érveimet. Ne haragudj, de több időm erre nincs.
Aron
2018-04-20 07:33:47 - 787
Válasz Harmai Gábor 786. számú üzenetére:
Kedves Gabor!

En ugy gondolkodom, ahogy a Francia puspoki kar is. :) Es nem vagyok annyira radikalis mint az Olasz puspoki kar, akik a "mindenkiert"-nel maradtak Romaban, a Vatikan keresevel egyenesen szembe menve: "per tutti".

De maradjunk a temanal mielott kicenzuralodok: a "επί πολλῶν" - peri pollon forditasanal a Bibliaban.

Csak errol beszeljunk, mert en ugy latom hogy az "a sokasagert" -on kivul az osszes tobbi forditas hibas es lenyeges tartalmi kulonbseggel hibas a ma letezo legtobb, ha nem az osszes Bibliaban.

Nyelvtanilag ugyanis a sokakert forditas kizarja a mindenkiertet, amit az eredeti "επί πολλῶν" - peri pollon nem zar ki. Ezert a sokakert egyszeruen csak egy rossz, kijavitando forditas.

Beszeljunk csak errol...

Koszi es Udv!
Aron
Harmai Gábor
2018-04-18 10:43:34 - 786
Válasz valaki 784. számú üzenetére:
Szerintem ez túl van a megbeszélhető viták szintjén, épp ezért kénytelen leszek lassan a cenzúra eszközéhez folyamodni.

Áron kollégának beakadt az a meggyőződés, hogy lényegesen mást, pontosabb megközelítést jelentene Krisztus vérével kapcsolatban az "értetek és a sokaságért kiontatik" - fordítás, mint az "értetek és sokakért kiontatik" fordítás, amit a mostani magyar szentmisékben hall. Én meg semmiféle különbséget nem érzékelek, már azon túlmenően, hogy előbbi pontatlanabb, mert nem követi a görög és a latin nyelvtani szerkezetet. Ezért sajnos nem tudok Áron ügyéhez csatlakozni.
valaki
2018-04-18 07:26:03 - 784
Válasz Harmai Gábor 783. számú üzenetére:
Kibic javaslat :) Az írásbeli kommunikáció olykor nehézkes a szóbelihez képest, a szóbeliben ott a visszakérdezés lehetősége, az: "Ezt hogyan értetted?" - típusú kérdésekkel, erre adott válaszokkal egyenesbe lehet hozni egymás megértését, a félreértés elkerülhető. Javaslat: telefonszámcsere, konferencia beszélgetés. (így a téma rövidebb úton lezárható lenne)
Harmai Gábor
2018-04-17 18:45:36 - 783
Válasz Áron 782. számú üzenetére:
Nézd, itt állok két diplomával, három nyelvvizsgával és egy biblikus doktorival, általában nem szoktak hülyének tartani az emberek, de fogalmam sincs, mi a problémád. Tényleg, a legőszintébben. Engedelmeddel nem kezdem újra :-(
Áron
2018-04-17 10:45:05 - 782
Kedves Harmai Gabor!

Sirtam itt egy darabig a peri pollon eukarisztikus imaban valo "sokakert" kiontatott forditasa miatt es Albert Vanhoye -ra hivatkozva azzal erveltem hogy nem szabadna kizarnia a Magyar forditasnak a "mindenkiert jelentest" mert Alber Vanhoye szerint sem a "peri pollon" sem annak heber es aram megfeleloje nem arulja el hogy a teljessegrol van e szo vagy sem. (azaz nem zarja ki a mindenkiert jelentest ugy, ahogy azt a sokakert forditas kizarja)

Ezt ott fejeztuk be hogy szerinted a Magyar "sokakert" nem zarja ki a mindenkiertet, mire en ideztem hogy ez a fo problema a Katolikus Egyhaz szakadasaban amit most latunk, peldaul Romaban "mindenkiert"-tel miseznek olaszul mert szerintuk kizarja es a Franciak "por la multitude"-dal - a sokasagert-tal - ami a helyes forditasnak tunik,

Azota el telt egy kis ido es rajottem, hogy a "επί πολλῶν" - peri pollon forditasa az osszes altalam, ismert Magyar es mas nyelvu Bibliakban hibas a fenti erveles miatt.

Ugy erzem ideje lenne helyes forditasra atterni es a sokakert helyet sokasagertot vagy hasonlo ertelmu forditast adni a Bibliai szovegben is.

Persze Te mondhatod tovabbra is hogy szerinted a Magyar "sokakert" nem zarja ki a mindenkiertet de mas nyelveken - peldaul nemetul vagy olaszul, ahol ment a ping pong Benedek papa es a Nemet es Olasz puspoki kar kozott - kizarja es hat sok Magyar hivo szerint is kizarja:

http://jezsuita.blog.hu/2009/05/28/sokakert_es_mindenkiert

Azok szerint is kizarja akik a sokakert mellett ervelnek:

http://www.jozan-katolikus.hu/2010/01/31/p-michael-wildfeuer-husegben-az-ur-testamentumahoz-sokakert-vagy-mindenkiert/

Igy ha csak a nyelvi ertelmezest tekintjuk, akkor csak olyan forditas szabadna hogy elfogadott legyen a peri pollon-ra, ami nem zarja ki a mindenkiert jelentest.

Peldaul az "a sokasagert", ahogy a Franciak miseznek is: "por la multitude".

Koszi es Udv:
Aron

Harmai Gábor
2018-04-10 18:42:58 - 781
Válasz valaki 780. számú üzenetére:
valaki: köszi, ehhez most csak csatlakoznom kell :-)

Ha a Wescott & Hort szövegbe a neten szövegkritikai jelzést tettünk, akkor mindig van valamilyen ókori szövegtanúkra visszamenő, tehát betűeltérés a WH és a Nestlé-Aland 28 között. Az összes ilyen esetet föltártuk és jeleztük, de még nem mindenhová írtunk kommentárt. Ami azt illeti, ha aki szívesen önkénteskedne kicsit, annak elküldhetem a jegyzéket a hiányzó kiértékelő lábjegyzetekkel egy Excel-táblában.
valaki
2018-04-10 18:05:06 - 780
Válasz valaki 779. számú üzenetére:
Megnéztem a Nestle-Aland 28 kritikai lábjegyzetét, és a következő kódexek alapján hozták azt a döntést, hogy a jövő idejű változat van a mai bázis szövegben:
(Tehát itt: http://www.academic-bible.com/en/online-bibles/novum-testamentum-graece-na-28/read-the-bible-text/bibel/text/lesen/stelle/76/50001/59999/ch/7c09f9e185a0f58d17f0f9a7feba53df/)

jelen idejű (-εύουσιν):
A - szövegtípus (ha jól tudom ez az Alexandriai) V. század
1006. - XI. század - Athos Iviron
1611. - X. század - Athén
1841. - IX-X század - Lesbos, Kalloni, Limonos, 55
2329. X. század - Meteora, Metamorfosis stb.

jövő idejű (-εύσουσιν):
Alef (Sinai szövegtípus) - ez IV századi(!)
1854. - XI. század - Athos, iviron
2050. - Kr.u. 1107 - Escorial
2344. - XI. század - Paris
Ma sy sa

Gondolom az volt a döntő érv, hogy Alef szöveg korábbi származású mint az A
Az első IV. sz., a másik V. sz. Meg lehet még nézni pl. a Sinai kódexben a jövő idejű szerepel: http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=59&chapter=5&lid=en&side=r&verse=10&zoomSlider=0

És a Vatikáni Kódexben is:
http://www.csntm.org/Manuscript/View/GA_03

Most többet nem néztem meg.
valaki
2018-04-10 13:59:36 - 779
Válasz Balázs 778. számú üzenetére:
A kommentet mindig érdemes megnézni. Ezek szerint eltérő szövegváltozat van a különböző fordítások mögött:

"GNT28: βασιλεύσουσιν (A GNT28 szerint az ige A.fut.pl.3. Viszonylag jelentős szövegértelmezési eltérés, hogy most uralkodnak /vö. GNT_WH/, vagy uralkodni fognak az üdvösségben /vö. GNT28/)
Balázs
2018-04-10 12:30:00 - 778
Sziasztok.

Szeretnem megkérdezni, hogy a Jel 5,10 ben sok biblia fordítás az uralkodást jövö idöbe helyezi: „uralkodni fognak..“. Viszont én nem találom ezt a jövöidöt a mondatban. Benne van a jövöidö rejtve vagy csak fordítói túlzás?

köszönöm
Harmai Gábor
2018-03-28 19:47:17 - 777
FÍCSÖR! FÍCSÖR! FÍCSÖR!

Az LXX Izaiás könyvének szószedete a 36. fejezet végéig elkészült! Köszönjük Takács Plamennek!
Harmai Gábor
2018-03-20 05:19:26 - 773
FÍCSÖR! FÍCSÖR! FÍCSÖR!
Közzétettünk egy off-line vagy papír alapú tanulásra alkalmas Excel gyakorlófájlt a letölthető anyagok között, nézzétek meg! Az egész Újszövetséget tartalmazza és a szószedetet a jelenlegi netes állapot szerint, ki lehet belőle vágni azokat a perikópkat, amelyekkel dolgozni akarsz. Persze az információk korlátozottabbak, főleg a nyelvtanulást segítik.
Réka
2018-03-05 21:05:33 - 772
Válasz Harmai Gábor 771. számú üzenetére:
Kedves Harmai Gábor!
nagyon szépen köszönöm! Küldöm is az e-mailt :)
Harmai Gábor
2018-03-03 22:05:55 - 771
Válasz Réka 768. számú üzenetére:
Kedves Réka,

sajnos egy elég mély szintű hibába futottál bele, dolgozunk rajta, de több dolgot is át kell alakítani, hogy meggyógyuljon a szómutató-funkciónk. Ha küldesz egy emilt a harmaig kukac gmail pont com-címre, átküldöm a szó előfordulásait az adatbázisomból.
Harmai Gábor
2018-03-03 22:02:54 - 770
FÍCSÖR! FÍCSÖR! FÍCSÖR!

Plamen elkészült az LXX Izaiás első 15 fejezetével, meg én is bepakoltam egy halom javítást, többek között azokat, amelyeket itt szóvá tettetek, köszönjük!