Új üzenet...

Harmai Gábor
2017-01-03 23:25:47 - 595
Válasz Aniko 594. üzenetére:
Kedves Anikó,

tényleg bocs, ha magadtól futottál bele, nagyon figyelmes Szentírásolvasó vagy, csak így tovább! Föltűnhetett az anakronizmus: a Szentírás saját szövege egyetlen helyen sorolja föl úgy az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, ahogy a mai keresztények megszokták: a Máté evangélium végén, amikor a Föltámadott parancsba adja az apostoloknak, hogy kereszteljenek meg minden népet.

Azt tartom jó stratégiának, ha az ember egy fordítást olvas, de a többit is kéznél tartja, és ha valami érdekeset talál, utánanéz a többi fordításban (és az eredetiben). Mondjuk ma már ebben a net is segít, barátaim küzdenek pl. a www.szentiras.hu oldallal. Meg én is időnként :-)

Aniko
2017-01-03 22:59:26 - 594
Válasz Harmai Gábor 593. üzenetére:
Kedves Gábor!

Egyáltalán nem küldött engem senki. Igen a Bibliát olvasom igaz nem annyira gyakran. A kérdés amit felttem csakis kiváncsiság volt, mert valahol olvastam és sehol sem kaptam rá magyarázatot. És szeretném megköszöni a választ. Igazán semmi rossz szándékom nem volt ezzel.
Harmai Gábor
2016-12-27 20:51:42 - 593
Válasz Aniko 592. üzenetére:
Kedves Anikó,

őszintén zavarba hoztál, ha ugyanis magadtól akadtál rá a Comma Johanneumra, akkor nagy gratulációt érdemelsz a figyelmes Szentírásolvasásért, ha viszont valamelyik gyülekezeti tanítód küldött, hogy provokálj, az nem szép tőled :-)

Mivel kérdésed nem utalt arra, hogy valaki fölhívta a figyelmed erre a helyre, maradok annál, hogy magad találtad meg, és jár egy gratuláció, és Isten áldjon!

A Comma Johanneum egy késői szövegvariáns. Úgy keletkezhetett, hogy egy szerzetes, aki az egész életét kódexmásolással töltötte, hozzáírta ezt a szöveget emlékeim szerint egy latin kódexhez széljegyzetként. Utóda már nem értette, hogy miért széljegyzet ez a szép, dogmatikailag korrekt elmélkedés, és betette a főszövegbe. Utána már nem volt megállás: akik ezt a kódexet másolták, azok természetesen másolták a Comma Johanneummal együtt, Károli meg le is fordította.

A későbbi modernek viszont összehasonlították a különféle kéziratokat, mind a kb. tízezret, és kiszűrték ezeket a hozzátoldásokat. Így ma már nincs benne a Károlinál modernebb Szentírásfordításokban sem ez a sor, kivéve a Békés-Dallos Újszövetséget, amely zárójelben hozza.

Amúgy hasonló a Miatyánk zárósora is: a "mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség"-sor is, csak ott jóval ősibb a betoldás, a Didaché c. ókeresztény irat már ezzel a sorral együtt rendeli imádkozni a Miatyánkot a Kr. sz. II. században. Ettől függetlenül ez sem része a Szentírásnak.

Azzal tudlak viszont megnyugtatni, hogy nem sok ilyen, egész soros betoldás van. Híres betoldás még a Márk evangélium befejezése és a házasságtörő asszony története a Jn evangéliumban. Ennyi.

Aniko
2016-12-26 22:30:13 - 592
Kedves Gábor !

Valamit nem értek. Az 1,János levél 5. fejezet, 7. versében magyarul ez van: Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy. Viszont a görögben csak annyi van ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες. ami csak annyi, hogy hárman vannak tanúsítók.(gondolom a tanúsítók azok "akik bizonyságot tesznek") Ha csak ennyi görögül miért van a magyarban több?
Harmai Gábor
2016-11-14 21:01:34 - 591
Válasz borisz 590. üzenetére:
Kedves Borisz,

köszi, de nem önmagában a héber írás a probléma, hanem a kevert héber-magyar írás, ami egy szótár szócikkeinél elengedhetetlen. Ráadásul az Access is szörnyen béna ebben, tehát a legnagyobb kínlódás egy-egy héber szót belegyömöszölni a görög-magyar szótár anyagába. Szóval tartok tőle, hogy a héber szószedet elkészítője már nem én leszek, de az esetleges vállalkozó csapatába örömmel beszállok, és készséggel átadok minden itt szerzett tapasztalatot.
borisz
2016-11-14 11:04:30 - 590
Kedves Gábor!

Korábban írtad, hogy az OT feldolgozás a héber írás miatt is problémás.
Találtam egy oldalt, ahol elég jól használható anyag van:

https://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_SBLHebrew.aspx

Csak egy ötlet, ami remélem segít!

borisz
Harmai Gábor
2016-11-05 03:48:01 - 589
Válasz BL 588. üzenetére:
Köszönjük, javítani fogjuk, bár ahogy itt többeknek írtam, a netes változat javításának van némi időbeli átfutása.
BL
2016-11-04 16:46:12 - 588
Kedves Harmai Gábor!
A rövidítésjegyzékben a nm.geo. feloldása helyesen nomen geographicum, a nm.pers. rövidítésé pedig nomen personale, hiszen a nomen semleges főnév.
Továbbá a szakkifejezések rövidítéseinek feloldásában a hapax legonmenon második szavába bekerült egy fölösleges -n-, helyesen csak legomenon volna.
Ezeket csak véletlenül vettem észre. A kezdeményezést és az adatbázist is nagyon jónak és hasznosnak tartom, a Magyar Kurírról értesültem arról, hogy ez létezik.
Köszönettel: BL
Harmai Gábor
2016-10-09 12:26:45 - 587
Válasz valaki 586. üzenetére:
Azt mondanám, hogy ez nem futurum. A futurum ugyanis a παιδεύσετε paradigma alapján egy μαθητεύσετε alak lehetne.
valaki
2016-10-07 14:05:26 - 586
http://www.ujszov.hu/db3.php?fh=1281903
A Mát 28,19,3 jövő időben is fordítható?

Elmenve tanítvánnyá fogtok tenni minden népeket ...
Harmai Gábor
2016-10-05 07:47:31 - 585
Válasz valaki 584. üzenetére:
De, jogos, köszi. Hát, ha év végéig nem állunk át az új rendszerre, akkor lesz itt ezen a felületen egy adatbázisfrissítés :-) Több jogos észrevétel érkezett, mindet köszönjük.
valaki
2016-10-04 16:10:38 - 584
http://www.ujszov.hu/db3.php?fh=1232318

Ezt nem múlt időben kellene fordítani?
Harmai Gábor
2016-09-26 22:16:45 - 583
Válasz KGéza 582. üzenetére:
Úgy értem, hogy a τοῦτο az egész koncepcióra vonatkozik: τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ πίστεως·

Mint mutatószó mindenképpen visszautal (tehát nem előre, a δῶρον -ra), a neutrumot pedig ez az összefoglaló jelleg jól indokolja. A szóalak első újszövetségi előfordulása a Mt 1,22-ben szintén egy hasonló, összefoglaló visszautalás:

Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα... Ez az egész lett, hogy...

Persze ha az egész koncepcióra vonatkozik, akkor nyilván stimmel az, amit mondasz, hogy az elsődleges ajándék a kegyelem. Következménye a megváltottság a hit által.

Épp ma mondtak egy találós kérdést, amivel munkahelyi felvételin fárasztják a melósokat: ha egy szobában van egy kályha, egy petróleumlámpa és egy doboz gyufa, akkor mit gyújtasz meg először? :-)
KGéza
2016-09-22 11:50:44 - 582
Kedves Gábor!
Miért mondják azt komoly, Bibliát jól ismerő, hívő emberek, hogy a hit Isten ajándéka? És Ef 2,8-re hivatkoznak:

„Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék.”

8τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον· 9οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται.

A két igét egybeolvasva úgy tűnik, hogy inkább a kegyelem az ajándék. Nyelvtani szempontból nézve vonatkozhat mindkettőre? Ez az egyik kérdésem.

A másik ennél kicsit bonyolultabb.
E szószedet, és Varga Zs. J. szótára szerint is (246. o.) a ’ δῶρον’ az Úsz-ban kifejezetten áldozati ajándékot jelent (utalással vagy közvetlenül).

Ezért ugyanezt a szakaszt így fordítom és értem:
„Ugyanis kegyelemből vagytok megmentettek, hit által, ez…

(mármint az áldozati ajándék, mert a ’τοῦτο’ semleges nemű, és így a ’δῶρον’-ra vonatkozik. Tehát nem a megmentettségünkre, ahogy azt eddig gondoltam, mert az hímnemben van!)

…nem tőletek van, Istené az áldozati ajándék; nem cselekedetekből, hogy senki ne dicsekedjék.”
Míg az ember talán a kelleténél is többször ad az Istennek áldozati ajándékot, addig Istennek egyetlen „áldozati” ajándéka van számunkra. Ez pedig Krisztus áldozata. Ha ez így van, akkor se a hit, se a kegyelem ezen ige alapján nem Isten ajándéka. Akkor e szerint az ige szerint az igazi ajándék: Krisztus. Az ő halála a kereszten és az Ő élete bennünk… Jól gondolom?

Vagy az is lehet, hogy egyszerre mégis mindet jelenti? Üdvözlettel: Géza
Harmai Gábor
2016-09-13 19:31:05 - 581
Válasz Jáksó Éva 579. üzenetére:
Javítottam, de magam is kíváncsi vagyok az új változatra a neten... A héber szavak leírásával rengeteget kínlódom. Márpedig addig héber ószövetségi adatbázis nem lesz, amíg meg nem oldom :-(
Harmai Gábor
2016-09-09 13:22:22 - 580
Válasz Jáksó Éva 579. üzenetére:
Köszi, az adatbázisban javítom. Az új verzió (ahol ez is rendben lesz) tényleg érik, csak a programozók körében erős a munkaerőhiány és az ebből fakadó túlterheltség. Ezért még ülünk rajta :-(
Jáksó Éva
2016-09-08 18:05:55 - 579
A ᾽Ιησοῦ-nál a יֵשׁוּעַ-ban kérdőjelek vannak.
Harmai Gábor
2016-09-01 12:00:35 - 578
Válasz KGéza 577. üzenetére:
Kedves Géza,

a nyelvi jelenséget, amit kiszúrtál, a GNG 131.§.2. pontja tárgyalja, és "pronominales Prädikat"-nak, azaz névmási állítmánynak nevezi. Ilyenkor az állítmány egésze határozza meg, hogy "ki" vagy "mi" a helyes fordítás.

Egyik példája az Ef 1,18, de más példákat is hoz, kérdésed szempontjából a legmeggyőzőbb a Róm 11,15:

Róm 11,15: ...τίς ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν.
...mi (!!!) a fölvétetés, ha nem élet a halálból

Mindenképpen érdemes a szószedetünket javítani, a τίς szó fordítását "mi"-re cserélni, és lábjegyzetben magyarázkodni. Viszont ebből következően kérdésedre azt kell mondanom, hogy az Ef 1,18-ban helyes a három "mi"-fordítás.
KGéza
2016-08-31 21:02:29 - 577
Kedves Gábor!

Ef 1,18.19-ről van szó.
18πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας εἰς τὸ εἰδέναι (ὑμᾶς)

τίς (ki) ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ,

τίς (ki) ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, 19καὶ

τί (mi) τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ…

Megvilágosítván a ti szívetek szemeit arra, tudni ki (KRISZTUS) az Ő (ATYA) elhívásának reménye; ki (KRISZTUS) az Ő (ATYA) öröksége dicsőségének gazdagsága a szentekben; és mi (SZENTLÉLEK?) az Ő (ATYA) hatalmának mindent felülmúló nagysága mirajtunk hívőkön, az Ő (ATYA) hatalmas erejének munkája szerint, amelyet cselekedett Krisztussal, föltámasztván őt a halottak közül.

A három tagmondat élén sorrendben ki, ki és mi kérdő névmások állnak. Miért nem így fordítják, hogy az első két tagmondat Krisztusra mutasson, a harmadik pedig a Szentlélekre? A szöveg így „beélesítve” erőteljesebb. Valamit elnéztem, nem tartottam be valamilyen szabályt, hogy más értelemre jutottam? Igaz az első tagmondatból nem használtam egy értelemzavaró ’ὑμᾶς’ (titeket) szót.

Mint mindig, ezt a szószedetet használtam a javasolt nyelvtani magyarázatokkal. Amennyire meg tudom ítélni, szerintem a nyelvtani keretek között maradtam. Hol a probléma, nem értem, kérlek, segíts!

Üdvözlettel: Géza
Harmai Gábor
2016-08-24 10:46:19 - 576
Válasz Leon 575. üzenetére:
Igen, ez egy működő e-mail címem :-)
Leon
2016-08-24 00:32:51 - 575
Kedves Harmai Gábor!

Köszönöm a segítséget, örülök, hogy sikerült tisztázni ezt a (Kol 1,15) szakaszt.

Szeretnék még egy kis segítséget kérni a görög nyelvvel kapcsolatban, viszont a következő kérdésem olyan jellegű, ami esetleg vitákat válthat ki más felekezetűekkel szemben. És mivel ez egy nyelvtanulói oldal, ettől szeretném megkímélni a honlapot. Ezért arra gondoltam, hogy inkább leírnám neked a kérdésem e-mailben.

A "harmaig kukac clerus [pont] hu" e-mail címed még működik, vagy azóta megváltozott? Mert ha még mindig ezen lehet elérni, akkor írnék erre egy levelet.

Harmai Gábor
2016-08-22 21:17:55 - 574
Válasz Leon 573. üzenetére:
Kedves Leon,

érdekes, amit kiszúrtál: a protestánsok nem szoktak dogmatikai okokból kicsavart fordításokat összehozni, erre tessék! :-)

A verset nem lehet korrektül másképp fordítani, mint hogy "minden teremtmény elsőszülöttje", vagy genitivus partitivussal, "elsőszülött minden teremtmény között". (vö. a revízió előtti ÚF-ot, ill. a Békés-Dallost)

A Hitvallással való kapcsolatot kétféleképpen tudnám érteni:

1. ő istensége szerint a láthatatlan Isten ikonja, embersége szerint elsőszülött minden teremtmény közül

2. A szentíró egyáltalán nem akar Jézus származásáról semmit mondani, hanem Jézus és a teremtett világ viszonyáról tanít, a teremtett világ egészével szemben jelenti ki Jézus elsőségét. Ebből nem következik semmi arra nézve, hogy Jézus ugyanolyan értelemben Isten-e, mint az Atya. Ez egy másik kérdés, egészen szó szerint Ariosz kérdése Kr. u. 319-ből.

Számomra a 2. megoldás a meggyőzőbb, bár a szentírási "eikon-ikon-képmás" szó nagyon erős. Aki Isten látható képmása, az nemigen lehet kevesebb, mint Isten.
Leon
2016-08-19 13:40:48 - 573
Tisztelt Hamrai Gábor!

Először is köszönöm szépen az előző válaszod. Egy fordítási kérdésben kérnék tőled segítséget. A (Kol 1,15) szakaszt a SZIT Bibliában így olvasom:

"Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte"

Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez a fordítás ariánusra sikerült. Jézus ugyanis nem lehet a teremtmények elsőszülötte, mert ő nem teremtmény, hanem Isten. A magyar Bibliatársulat (RUF) fordítása viszont a következő:

"Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt."

Az, hogy Jézus az elsőszülött a teremtmények előtt, véleményem szerint megegyezik a niceai-konstantinápolyi hitvallással, amely kimondja: "Született, de nem teremtmény:", tehát Jézus már a teremtmények előtt is létezett.

Az érdekelne, hogy te a görög szöveg alapján melyik fordítást tartod helyesnek, illetve te hogyan fordítanád a (Kol 1,15) szakaszt. Köszönöm válaszod előre is!
Harmai Gábor
2016-06-04 17:50:24 - 572
Válasz Jáksó Éva 571. üzenetére:
Jogos, köszönöm, az adatbázisomban kijavítom, a netre majd a következő frissítéskor kerül ki.
Jáksó Éva
2016-06-04 15:37:03 - 571
Nem ékezet, hanem hangsúly.
Jáksó Éva
2016-06-04 15:36:35 - 570
Lemaradt az éles ékezet a szótári információknál a μοί-ról. (pl.: Jel 1,17,18)
Harmai Gábor
2016-05-21 21:28:18 - 569
Válasz Jáksó Éva 568. üzenetére:
Nade mindegyiknél erről van szó: az m/f/n vagyis a masculinum/feminimum/neutrum különbsége nem eredményez lefordítható különbséget, mert a magyarban nincsenek nemek. Pl. az összes participium futurum "majd levő".
Jáksó Éva
2016-05-21 19:48:31 - 568
Válasz Harmai Gábor 567. üzenetére:
Igen, így kérném mindegyiknél a fordítást.
Harmai Gábor
2016-05-21 17:42:13 - 567
Válasz Jáksó Éva 566. üzenetére:
Ezt most nem értem kristálytisztán. A ὤν; οὖσα; ὄν hármas mindegyike "levő"-t jelent, csak az első hímnemű, a második nőnemű, a harmadik semleges nemű.
Jáksó Éva
2016-05-21 11:24:26 - 566
Válasz Harmai Gábor 565. üzenetére:
Egyenként lennék kíváncsi a fordításukra.
Harmai Gábor
2016-05-21 06:12:28 - 565
Válasz Jáksó Éva 564. üzenetére:
Kedves Éva,

azt, amit a zárójelben lát. Tehát pl. ha εἶναι-t talál a Szentírásban az így fordítandó: "lenni", mivel az Activ infinitivus imperfectum.

A létigét elég fontosnak találtam ahhoz, hogy betegyem a ragozásait is a szótári infók közé.

Ha úgy véli, hogy a "majd levő" fordítás némileg mesterkélt, akkor igaza van, ennél az alaknál nyilván a szövegkörnyezet határozza meg a pontos értelmet.

Egyetlen előfordulása az LXX-ben, a Jób 15,14:
τίς γὰρ ὢν βροτός, ὅτι ἔσται ἄμεμπτος, ἢ ὡς ἐσόμενος δίκαιος γεννητὸς γυναικός;

Ki mert lévén halandó, hogy lesz kifogástalan vagy mint majd levő (!!!) igaz született asszonyé?

Szóval jövő időben van végig a kérdés, ezért a létigei particípium is jövő idejű, ez a magyarban nem adható vissza.
Jáksó Éva
2016-05-20 21:14:20 - 564
Mit jelent...
A.part.impf.m/f/n.sg.nom. (levő): ὤν; οὖσα; ὄν;
A.inf.impf. (lenni): εἶναι;
M.inf.fut.(lenni majd): ἔσεσθαι;
M.part.fut.m/f/n.sg.nom (majd levő): ἐσόμενος; ἐσομένη; ἐσόμενον
?
Jáksó Éva
2016-05-20 20:46:45 - 563
Mit jelent a van létigénél a 6 eset, mikor áll?
Harmai Gábor
2016-04-17 13:37:12 - 562
Válasz Leon 560. üzenetére:
kiegészítés:

mi meg amellett köteleződtünk el, hogy ha csak egy mód van rá, ugyanazt a görög szót ugyanazzal a magyar szóval fordítjuk. Már csak technikai okokból is: a szavaink minimum felét a számítógép másolta ide-oda, és változtatás nélkül hagytuk.

Az "aion"-ra a "beláthatatlan idő" működik a legtöbbször, ezért törekszünk azt használni, ha nem nyilvánvalóan értelmetlen.
Harmai Gábor
2016-04-17 13:32:48 - 561
Válasz Leon 560. üzenetére:
Szia,

a SZIT fordítói elköteleződtek a közérthető fogalmak használata mellett, azon az áron is, ha a fordításukat ez helyenként pontatlanná teszi. A "világvége" közérthetőbb, mint a "világkorszak beteljesedése". Azért az elég nyilvánvaló, hogy ha Krisztus Urunk újra eljön, akkor a számunkra ismert világnak vége lesz.

A revízió ügyében nem vagyok illetékes, több közöm van a konkurrens katolikus válallkozáshoz, a Káldi-Neovulgatához. Annak a legújabb kiadásába már beépítették néhány fölvetésemet.
Leon
2016-04-11 19:13:08 - 560
Tisztelt Harmai Gábor

Néhány kérdésem lenne hozzád.

1. A Szent István Társulat fordításában ezt olvasom:

"Amikor az Olajfák hegyén leült, egyedül tanítványai járultak hozzá, és kérdezték: „Mondd meg nekünk, mikor következik ez be? S mi lesz a jel eljöveteled és a világ vége előtt?”" (Mt 24,3)

A kritikus pont a számomra itt a vers vége, hogy pontosan mire kérdeznek rá a tanítványok. Az világos, hogy először a parúziára vonatkozik a kérdés, de hogy azután mire, az már nem. A fordításban itt a "világ vége" kifejezést olvasom, de a szószedetben a αἰῶνος kifejezés található, amelynek jelentése: "beláthatatlan idõké", illetve a szótári információk: 1. korszak; 2. beláthatatlan idő; 3. örökkévalóság

A kérdés: Hogyan jött akkor erre ki a "világ vége" fordítás?

Nekem úgy tűnik, mintha ez értelmezési fordítás lenne, bár lehet, tévedek. Egyébként nem csak itt, a protestáns fordításokban ezt találom.

2. A második kérdésem az lenne, hogy a Szent István Társulat bibliakiadását fogják-e valamikor revideálni? Nemrég Simon Tamás László készített egy új fordítás, amit már beszereztem, viszont örülnék a SZIT Biblia revideálásának is, mert szeretem ezt a fordítást.

Köszönöm a válaszait előre is.
Harmai Gábor
2016-02-08 21:01:23 - 559
Válasz valaki 558. üzenetére:
Köszönöm!
valaki
2016-02-07 19:11:34 - 558
Elírás a tájékoztatóban:
"fent felsoroltam, mindig úgy lendületet is adtak." -> új lendületet

Harmai Gábor
2016-01-18 22:11:50 - 557
Válasz Gergely 556. üzenetére:
Hát, mitagadás, igazad lehet. Köszi.
Gergely
2016-01-14 18:49:33 - 556
Válasz Harmai Gábor 554. üzenetére:
Kedves Gábor!

Hála és köszönet ezért a csodálatos gyümölcsért, lelkes amatőr Szentírás-kutatóként jókat lakmározok belőle magam is :)
Egy apró betűs, zárójeles gondolat ezúttal a magyar nyelv védelmében: az üzenőfalat átfutva két helyen is (pl. 554. üzenet) szemembe ötlött, így feltételezni merem, hogy nem elírás az >egyenlőre< kifejezés, aminek >jelenleg< értelemben használandó helyes formája: >egyelőre<. Ezt érdemesnek tartottam megemlíteni, a görögbe ígérem, nem fogok belekötni!
Harmai Gábor
2016-01-08 22:25:37 - 555
FÍCSÖR! FÍCSÖR! FÍCSÖR!

Teljes szószedethez új tájékoztató dukál, az is elkészült. Egy csomó hasznos linket is találtok benne.
Harmai Gábor
2016-01-03 14:12:19 - 554
FÍCSÖR! FÍCSÖR! FÍCSÖR!

Isten iránti mély hálával tudatom, hogy elkészültem. A honlap immár a teljes Újszövetség szószedetét tartalmazza! A napokban átírom a Tájékoztatót és a többi szöveget, mert hát eljött az ideje.

Igyekeztem minden észrevételt beépíteni, amit írtatok, és amit jogosnak ítéltem, ha valami mégis kimaradt, akkor bocsánat, utólag pótlom. Olyan értelemben természetesen soha nem fogok elkészülni, hogy ne legyen helye indokolt korrektúráknak.

Még egy utómunka ténylegesen hátra is van: lábjegyzetben szövegesen ki szeretném értékelni az összes eltérést a GNT_WH és a GNT27 között. Egyenlőre olyan 600 hely van, ahol nincs szöveges eltérésértékelés.

Ahogy az elmúlt időben jeleztem, készül egy honlapfrissítés is, az új honlap azt fogja még tudni, hogy ha valaki egy versszámra klikkel rá, akkor a honlap ki fogja írni az illető vers magyar fordítását a www.szentiras.hu oldalon közölt szentírásfordítások szerint.
Harmai Gábor
2015-12-25 23:35:48 - 553
Válasz Ifj.Forrai Márton 552. üzenetére:
Köszi a tippet, de ezek nem győztek meg. Az egyik megfelel annak, ami a mi linktárunkból is elérhető, de az inkább bizánci kiejtés.

A másik az tényleg hasonlít az erazmiánusra, az angol akcentus még rendben is volna, de nem tesz hallható különbséget az epszilon és az éta között. Az "egennészen"-szó "egenneszen"-nek hangzik.
Ifj.Forrai Márton
2015-12-22 16:37:22 - 552
Válasz Harmai Gábor 551. üzenetére:
Áldott estét!

Azt hiszem ez a honlap lehetett: http://www.prta.hu/prta/nyitolap/letoltesek

Üdv: Marci
Harmai Gábor
2015-12-21 08:58:27 - 551
Válasz Leon 550. üzenetére:
Kedves Leon,

Szabó Mária könyve ezzel kezd :-) A görög abc érdemben nem változott a koiné óta (a korábbi századokban voltak használatból kikopott betűk), de a kiejtés radikálisan átalakult. Úgy, ahogyan mi tanítjuk, tehát Rotterdami Erasmus rendszere szerint a kiejtés lényegében fonetikus, de a diftonguskat és a torlódó k-hangok szabályát figyelembe véve. A linknek egy hibája van: erasmiánus kiejtés szerint a "béta" az "b" és nem "v".

Valahol pár éve találtam rendes erasmiánus kiejtéssel fölmondott hangzó görög Szentírást, csak sajnos nem írtam ki a linket, azóta meg nem találom :-(

Mondjuk azt vállalnod kell, hogy ha az erasmiánus kiejtést tanulod meg, akkor egy olyan kiejtést tanulsz meg, amivel mai görögök semmit nem tudnak kezdeni. De voltam pár éve Krétán, turista-szinten remekül boldogultam az angollal. Az orosz is sokat segít. Szóval úgy képzelem, hogy a következő évtizedekben megleszek újgörög nélkül :-)
Leon
2015-12-20 05:40:08 - 550
Tisztelt Harmai Gábor!

Az előző kommentem sajnos háromszor küldte el a rendszer, elnézést. Remélem, ezt már csak egyszer fogja. :)

Nagyon köszönöm a linket, és az ajánlott nyelvtankönyvet. A link azért is jó, mert a kiejtést is meg tudom hallgatni. A görög nyelvvel kapcsolatban még két dologban kérném a segítséged.

1. Találtam még egy oldalt a görög ABC-ről:

http://www.betonopus.hu/notesz/mertekegyseg/gorogabc.htm

Első ránézésre a betűk ugyanolyanok, mint azon az oldalon, amit linkeltél. De én úgy hallottam, hogy az újszövetségi szerzők által használt görög a koiné volt. Ez azt jelenti akkor, hogy a koiné csak a beszédben volt egy dialektus, de az ABC ugyanaz mint ma?

2. A görög szavak elolvasásához és kiejtéséhez csak a betűket kell összeolvasni helyesen ugye?

Nálunk a magyar nyelvben léteznek olyan szavak, amelyeket nem feltétlenül úgy kell kiejteni, ahogyan leírjuk. Ha jól tudom, ez a hasonulás. A görög nyelvben is van ilyen, vagy az mentes ettől?
Harmai Gábor
2015-12-17 20:29:49 - 549
Válasz Leon 548. üzenetére:
Kedves Leon,

ez rendben lévőnek tűnik: http://greek-language.com/Alphabet.html

Magyar változat csak könyv alakban van, nagyon ajánlom a rövidítésjegyzékből Szabó Mária nyelvtankönyvét.

Az Iliászt elvileg fogod tudni olvasni, mert ez igazából egy mesterséges kiejtés, amit pont az Iliász alapján fejlesztett ki Rotterdami Erasmus.

A ténylegeshez közelebb álló kiejtés a modern görög kiejtésből következtethető vissza valamennyire, de ellenjavallt, mert van egy szép kövér j-ly probléma: 5 azaz öt magánhangzót és magánhangzó-kombinációt is "i"-nek ejtenek a mai tökkelütöttek. Még csodálkoznak, hogy összeomlóban a gazdaságuk...
Leon
2015-12-16 20:41:53 - 548
Tisztelt Harmai Gábor

Két dologban kérném a segítségét.

Először is, azt szeretném kérni, hogy tudna-e nekem adni egy olyan linket, ahol le van írva az, hogy az újszövetségi görög betűket hogyan kell kiejteni. Ezután már gondolom könnyebb lesz őket szavakká formálni, hiszen csak össze kell olvasni. Szeretnék ugyanis komolyabban foglalkozni - laikus szinten - a (koiné) görög nyelvvel, hogy jobban megértsem az Újszövetséget.

Másodszor azt szeretném kérdezni, hogy bibliai görög nyelvtudással lehet-e olvasni az Iliászt eredeti nyelven? Vagy az teljesen más dialektus?

Köszönöm válaszait előre is.

Harmai Gábor
2015-11-22 13:39:44 - 545
Válasz Farkas Levente 544. üzenetére:
Szia,

megkérdezhetem, hogy melyik fordításban találtál "Örökös Urat"? Ugyanis a szentiras.hu-n közölt fordításokban nincs ilyen, ami igen helyes, mert a görögben sem jelez szövegvariánst a Nestlé-Aland szentíráskiadás.

A 3. versben a "mindenség" az rendben van a "τὰ πάντα" fordításaként. Erre nincs sokkal jobb szavam nekem sem. A szószedetben a többes számú "a mindeneket" választottuk, de az elég magyartalan, tényleges fordításban nincs helye.
Farkas Levente
2015-11-21 22:15:02 - 544
Válasz Harmai Gábor 543. üzenetére:
Sziasztok, egy fontos kérdésem lenne: A Zsidó levél 1:2-ben: "...mindennek örökösévé tette" - az áll; na már most, az egyik magyar fordítás még odateszi az Urává szót is, azaz: "mindennek örökös Urává tette".
A kérdésem az lenne, hogy a görögben szerepel-e konkrétan az "Úr" szó, vagy ez inkább csak egy értelmező betoldás?

A másik pedig, hogy a 3. versben, amit a magyar "mindenség"-nek fordít, ott "koszmosz" szó szerepel-e a görögben? Illetve, ha esetleg nem, akkor a mindenség szó alatt mit kell érteni?

Nagyon köszönöm, ha valaki válaszol... igen fontos lenne!
Áldás: Levi